Prejsť na obsah

Dlhová služba Košíc sa znižuje

Celkový dlh mesta sa v uplynulom období postupne znižoval. Zo svojho maxima 2,2 mld. Sk, ktoré dosiahol v roku 2001 sa ho zásluhou reštrukturalizačných a racionalizačných opatrení podarilo znížiť na úroveň cca 1,6 mld. Sk.
Do 31. decembra 2006 dlh mesta pozostával z úverov mesta v DEXIA banke, ďalej z úverov zo štátnych finančných aktív a Štátneho fondu rozvoja bývania. K dlhu patria aj záväzky za PPP projekty na opravy ciest a záväzky mesta z obchodného styku.
V úverovej oblasti nastala konsolidácia a jej trend vzhľadom na dosiahnuté úverové podmienky má pre naše mesto priaznivý výhľad do budúcnosti. Košice však aj napriek tomu musia v nastávajúcom období venovať opatrnosť a prezieravosť v úverovom zadlžovaní sa. Dlhovú službu bude potrebné naďalej riadiť tak, aby náklady spojené s prijatými úvermi, boli v rámci možností minimalizované.
Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja a financovania MMK