Prejsť na obsah

Do Miškolca po moste kultúry

V roku 1997 mestá Košice a Miškolc uzatvorili dohodu o všestrannej spolupráci. Spája ich geografická blízkosť, spoločný historický vývoj, členstvo v EÚ a rovnaké spoločenské podmienky v posledných rokoch. Medzi účastníkmi dvojdňovej konferencie pod názvom: Most kultúry partnerských miest, ktorý nás spája nechýbala ani delegácia mesta Košice, na čele s viceprimátorom JUDr. Eugenom Čuňom.
„Držali sme vám palce v ťažkom boji o prvenstvo, ktoré by Miskolcu umožnilo stať sa v roku 2010 centrom európskej kultúry. Gratulujeme vám k druhej priečke, ktorú ste napokon získali za mestom Pécs, odviedli ste veľký kus dobrej práce. Ste pre nás veľkou inšpiráciou," povedal E. Čuňo v predvečer konferencie, na slávnostnej večeri, usporiadanej na počesť účastníkov konferencie, za účasti primátora mesta Miskolc Sándora Káliho. V rámci bohatého programu pripravili maďarskí hostitelia pre košických, ostravských a fínskych hostí náročný pracovný program s dôrazom na prezentáciu projektu Európske hlavné mesto kultúry, významného titulu, o ktorý sa Miskolc uchádzal pre rok 2010. V národnej súťaži o toto významné celoeurópske privilégium – byť kultúrnym centrom starého kontinentu, síce Miskolc podľahol mestu Pécs, ale skúsenosti, ktoré mesto získalo, môžu byť neoceniteľnou prípravou pre Košice, ktoré by chceli s rovnakou ambíciou vstúpiť do tejto síce náročnej, no výnimočnej a prestížnej súťaže európskych miest, v roku 2013. Okrem predstaviteľov samosprávy mesta Miskolc, zástupcov maďarskej vlády a írskeho mesta Cork, ktoré sa titulom centra európskej kultúry hrdilo v roku 2005, na konferencii vystúpili aj reprezentanti víťazných miest súťaže – maďarského Pécsu a fínskeho mesta Tampere, ktoré bude centrálnym stánkom európskej kultúry v roku 2011, spoločne s estónskym Talinom. Cieľom projektu Európske hlavné mesto kultúry (ECOC) ktorý vyhlasuje Európska komisia je predovšetkým budovanie partnerstva s inými mestami, pozdvihnutie profilu mesta na medzinárodnú úroveň, pozitívna zmena jeho imidžu, nárast domáceho a zahraničného cestovného ruchu a jeho všestranný rozvoj, podporovaný EÚ. Rada EÚ by mala vymenovať Európske hlavné mesta kultúry štyri roky pred samotným podujatím. Kandidujúce mesto by malo v rámci projektu prezentovať podujatia, zdôrazňujúce európsky rozmer, malo by sa podieľať na tvorbe európskej kultúry, malo by vyzdvihnúť bohatstvo kultúrnej rozmanitosti v Európe, akcentovať spoločné aspekty európskej kultúry, posilniť spoluprácu medzi kultúrnymi aktivitami, umelcami a občanmi z dotknutého členského štátu a ostatnými členskými krajinami v rôznych kultúrnych oblastiach a tvoriť integrálnu súčasť dlhodobého kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta. Z nových členských krajín sa titulom európskej „Mekky" kultúry hrdia od roku 2000 mestá Krakow a Praha. Víťazné maďarské mesto Pécs bude v roku 2010 kultúrnym európskym „Olympom" spoločne s nemeckým Essenom a tureckým Istanbulom. V minulom roku zožalo vavríny tejto pocty írske mesto Cork, v tomto roku to bude grécke prístavne mesto Patras. V roku 2013 sa o titul európskej kultúrnej metropoly bude uchádzať slovenské mesto (ktoré vzíde ako národný víťaz zo súťaže kandidujúcich miest) spoločne s mestom z Francúzska. Košice sa chcú do súťaže oficiálne zapojiť na budúci rok.