Prejsť na obsah

Dobrá samospráva - cesta Košíc k prosperite

Pre Košice to platí o to viac, že ako metropola, centrum kraja a celého východoslovenského regiónu, svojím metropolitným postavením a ekonomickou silou priaznivo pôsobia na priľahlé okolie aj v širších regionálnych dimenziách. I to bude téma verejného dialógu, ktorý sa pod názvom Decentralizácia a samospráva uskutoční v priestoroch historickej radnice mesta Košice (bývalé kino Slovan) vo štvrtok 16. marca o 17, 00 hodine. Každý, kto je zvedavý na to ako vyzerá obnovené historické sídlo košickej samosprávy a komu nie sú ľahostajné veci verejné bude mať možnosť diskutovať s vládnym splnomocnencom pre decentralizáciu verejnej správy Viktorom Nižňanským a so zastupujúcim primátorom mesta Košice Františkom Knapíkom. Jedným z cieľov transformácie verejnej správy bolo tiež zabezpečiť vyššiu participáciu občanov na rozvoji krajiny, svojho mesta, vlastného domova. Aj o tom, ako sa Košičanom darí napĺňať túto ambíciu bude diskusné fórum venované decentralizácii a samospráve, ktoré spestrí hudobný program v podaní jazz-popovej skupiny Cross band.