Prejsť na obsah

Dokončená rekonštrukcia Herlianskej

Mesto Košice v spolupráci s Bytovým podnikom ukončilo rekonštrukciu bytového domu na Herlianskej ulici 83-85. Podobne ako tomu bolo minulého roku na Herlianskej 79-81. Na staronových i nových nájomníkov čaká 15 jedno a dvojizbových bytových jednotiek. Výber nájomníkov bol vykonaný zo žiadateľov obývajúcich nájomné byty na Popradskej 72, Luníku IX. a pôvodných nájomcov bytov.
Kritériá výberu budúcich obyvateľov bytov sa riadili jednoduchou filozofiou. Uplatnil sa princíp zásluhovosti a motivácie. Ak si občania plnili svoje povinnosti plynúce z nájmu bytu, starali sa o domácnosť, o rodinu a podobne, mesto im opravený byt pridelí. Prevažne rómski spoluobčania tak majú šancu v zrekonštruovaných bytoch, do ktorých mesto investovalo 15 mil. Sk zmeniť kvalitu svojho bývania.