Eurovia posilnila kapacity na stavbe, každý deň na modernizovaných úsekoch pracuje takmer 250 ľudí

Na stavbe modernizácie košických električkových tratí sa dnes (30. 5. 2018) uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní. Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) informoval zástupcov investora stavby (Mesto Košice) o postupe prác, že ukončil v jednotlivých úsekoch zemné práce na preložkách inžinierskych sietí, a teraz sa už môže s plným nasadením a posilnenými kapacitami pustiť do prác na povrchu električkovej trate.

„Dnešným dňom sa nám podarilo ukončiť práce na všetkých inžinierskych sieťach, môžeme sa venovať už len samotnej stavbe. Dúfame, že sa nám neobjaví niečo neočakávané, lebo takpovediac každú chvíľu sme natrafili na nejaké staré veci, ktoré neboli nikde zakreslené. Zhustili sme intenzitu kontrolných dní na stavbe, stavebný dozor preveruje každý deň čo sa robí a ako, zvýšili sme aj tempo prác, jednotlivé úseky máme rozpracované tak, ako to od nás požaduje investor stavby," povedal Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK. Podľa jeho slov, výraznejšie problémy nezaznamenali ani po sobotňajšom (26. 5. 2018) uzavretí Žižkovej ulice z dôvodu nevyhnutných prác v križovatke Kuzmányho – Štúrova – Žižkova, predpokladajú a boli by veľmi radi, keby sa im podarilo dať križovatku do pôvodného stavu zhruba do dvoch týždňov. 

O zintenzívnení prác na posledných modernizovaných úsekoch stavby svedčí aj to, že kým ešte donedávna tam robilo priemerne okolo 180 až 190 ľudí denne, teraz sa ich počet zvýšil na cca 240. Pracujú od šiestej ráno do zhruba šiestej hodiny večer.

„Pre nás je podstatné najmä to, že sme sa už vonku zo zeme. Kým totiž pracujeme vo výkopoch na kanalizácii, káblovodoch a podobne, nikto nič nevidí a mnohí si myslia, že sa na stavbe nič nedeje. Avšak po ukončení zemných prác, ako je tomu aj v tomto prípade, môžu ľudia vidieť ako už dávame na trať antivibračné rohože, nahadzujú sa podvaly, koľajnice," zdôraznil Š. Bálint.

Stavbári si chcú modernizované ucelené časti stavieb rozdeliť na jednotlivé etapy tak, aby ich mohli po ukončení prác v tom – ktorom úseku postupne uvoľňovať pre motoristickú verejnosť. Na predchádzajúcich, ale aj na dnešnom kontrolnom dni opäť avizovali, že v polovici júna by už mali priviezť do Košíc podbíjačku koľajníc. Š. Bálint v súvislosti s podbíjaním koľajníc uviedol, že nebudú čakať dovtedy, kým budú podbité všetky koľajnice. Hneď ako bude ten – ktorý úsek podbitý, začnú tam pracovať na nástupištiach, zastávkach, respektíve prístreškoch pre cestujúcu verejnosť. S týmito prácami totiž môžu začať až po nastavení koľajníc do správnej výšky a smeru, čo je možné robiť až po podbití koľajníc. Tie chce mať Eurovia kompletne položené v celom úseku od okružnej križovatky „Moldavská" až po križovatku Žižkova – Kuzmányho – Štúrova skôr, ako privezú do mesta podbíjačku. Momentálne sú koľajnice položené v úseku od Steel arény po Dunajskú ulicu.