Prejsť na obsah

Evanjelické gymnázium v Košiciach má nové ihrisko

Za účasti primátora mesta bolo dnes dopoludnia slávnostne odovzdané nové multifunkčné ihrisko do užívania študentom Evanjelického gymnázia J. A. Komenského na Škultétyho ulici. V prítomnosti vedenia školy, učiteľov, študentov, zástupcov Evanjelickej cirkvi a.v. a dodávateľa prác prestrihol František Knapík symbolickú pásku spolu s riaditeľom školy Jozefom Krištanom a biskupom Východného dištriktu ECAV Slavomírom Sabolom.

Ihrisko s rozlohou 1 652 metrov štvorcových je vybavené viacfunkčnými stĺpmi so sieťou pre volejbal a nohejbal, má hádzanárske bránky i basketbalové koše a záchytnú sieť. Naviac jeho súčasťou je aj dvojdráha pre ľahkú atletiku. Elastický umelý športový povrch ihriska má hrúbku 13 mm a je určený pre vonkajšie použitie športovísk. Hracia plocha jednotlivých druhov športov je vyznačená polyuretánovou farbou, s farebným rozlíšením podľa druhu športu. Jeho dodávateľom bola spoločnosť V.O.D.S.

Mesto Košice prenajalo budovu školy spolu s pozemkom pre účely Evanjelického gymnázia J.A.Komenského v roku 2007. Športovisko budú využívať študenti nielen počas hodín povinnej telesnej výchovy, ale aj v rámci krúžkovej a záujmovej činnosti.

Súvisiace informácie: http://www.gjak.sk/