Prejsť na obsah

Festival sakrálneho umenia

Speváckou súťažou stredoškolákov „O Alžbetinu ružu" sa otvorí 16. novembra už 18. ročník Festivalu sakrálneho umenia, ktorý sa za roky svojej existencie zaradil medzi prestížne projekty mesta a svojou rôznorodou dramaturgiou aj medzi ojedinelé podujatia v rámci Slovenska. Festival už od roku 1990 vytvára priestor pre rozvoj porozumenia, tolerancie a náboženskej znášanlivosti aj prostredníctvom prezentácie sakrálneho umenia v oblasti hudby, spevu, výtvarného umenia, slova a filmu.

Mesto Košice a nadácia PRO CASSOVIA sú organizátormi festivalu, ktorého hlavnou myšlienkou je ekumenizmus, v našom meste dostatočne rozšírený. Tohtoročný festival sa nesie v znamení významnej historickej udalosti – 800. výročia narodenia svätej Alžbety, patrónky košickej katedrály i mesta. Spomienka na sv. Alžbetu sa odzrkadlila najmä v dramaturgii festivalu. Takmer 25 podujatí, ktoré sa organizujú prevažne v chrámoch, koncertných sálach, galériách, múzeách a kinách, je venovaných sv. Alžbete, žene z kráľovského rodu, ktorá dokázala obetovať svoj život pre iných. Festival je tiež zavŕšením
projektu Sv. Alžbeta – stopy histórie.

Cieľom festivalu je šíriť a podporovať profesionálne a amatérske umenie, prostredníctvom nekomerčných podujatí. Festival plní aj vzdelávaciu úlohu. V rámci projektu sa organizujú odborné semináre, konferencie a sympózia. Konajú sa rozbory vystúpení s odborníkmi, ktoré značne napomáhajú k zvyšovaniu umeleckej úrovne zúčastnených hudobných telies a jednotlivcov.
Do projektu je zapojených takmer 1200 mladých ako účinkujúcich, a niekoľko tisíc ako poslucháčov a divákov, čím festival plní významnú výchovnú funkciu. Pravidelné organizovanie motivuje mladých ľudí zmysluplne využívať voľný čas, v dnešnej dobe tak charakteristickej komerčným spôsobom života a plnej nebezpečných lákadiel.

V sobotu 17. novembra sa o 15.00 hod. v Dóme sv. Alžbety odslúži slávnostná odpustová Svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude kardinál Péter Erdö, J. E. primás Maďarska. Omši predchádza akadémia na ktorej prehovorí Suzanne Frotier de la Messelie´re z Paríža.
Slávnostné otvorenie FSU sa uskutoční v nedeľu 18. novembra o 17,00 hod. vo veľkej sále Historickej radnice, uvedením Legendy o ruži, v interpretácii študentov Konzervatória. Večer v Dóme zaznie Gaude Sion – oslava sv. Alžbety v stredovekej a renesančnej liturgii v podaní vokálneho zoskupenia Gregoriana.

V pondelok v Seminárnom kostole po vysokoškolskej sv. omši na Koncerte mladých vystúpi poľský chlapčenský zbor zo Rzeszowa PUERI CANTORES RESOVIENSES. Utorok už tradične patrí deťom v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov na Terase, kde sa o 10.00 hod. uskutoční Koncert detských sakrálnych zborov. Večer vo Veritase zaznie poézia a hudba v interpretácii Štefana Bučka a Adrieny Bartošovej v programe Znovuzrodenie.

15. výročie vzniku zboru sv. Cecílie oslávia zboristi koncertom venovaným pamiatke sv. Alžbety v košickom Dóme.
V o štvrtok 22. novembra v spolupráci s Teologickou fakultou, v aule fakulty sa uskutoční konferencia „Odkaz sv. Alžbety", kde bude priestor pre analýzu a reflexiu na jej život. Večer o 19.00 v Dome umenia zaznie v interpretácii ŠF, zboru COLLEGIUM TECHNICUM a sólistov ŠD Košice Missa F dur k sv. Alžbete od Oldřicha Hemerku, ktorý pôsobil v košickom Dóme ako regenschóri.

V piatok 23. novembra o 18.00 v priestoroch Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi na Bratislavskej ul. sa uskutoční Ekumenický gospelový koncert.

Sobota bude patriť slovenskému zboru ADOREMUS a PRESBURGER QUARTETU, ktorí svoje umenie budú prezentovať v Historickej radnici na Hlavnej ulici  o 17.00 hod.

Záver festivalu v nedeľu 25. novembra v priestoroch Domu umenia o 17,00 hod vyvrcholí koncertom „Hold svätej Alžbete", ktorý bude oslavou Jubilejného roka našej patrónky mesta i katedrály pri príležitosti 800 výročia narodenia. Na koncerte v podaní orchestra, zboru a sólistov zaznejú sakrálne diela svetových skladateľov v ekumenickom duchu a výber z Oratória o sv. Alžbete od Franza Liszta.
Súčasťou festivalu je aj výtvarné umenie. Vo Löfflerovom múzeu je už od 18. októbra sprístupnená výstava grafických obrazov zo života Alžbety „Služobnica lásky" od maďarského autora Zoltána Szeifrieda.

V Máraiho štúdiu je inštalovaná výstava Oltárne obrazy sv. Alžbety Uhorskej -Durínskej od 14. novembra.

Kvet Uhorska je názov putovnej výstavy 36 obrazov na pamiatku sv. Alžbety, v priestoroch átria Teologickej fakulty KU na Hlavnej ulici.
16. novembra sú 2 vernisáže výstav. Vo Východoslovenskom múzeu to bude výstava liturgických odevov pod názvom Vyšívané zlatom a hodvábom. Vo Východoslovenskej galérii je pripravená výstava z diel košického akademického maliara Alexandra Bugana OFFICIUM.

VNÚTORNÝ PRIESTOR IV je názov výstavy piatich mladých výtvarníčok Jarmily Džuppovej, Dagmar Mavrevovej, Ildikó Pálovej, Martiny Uličianskej a Vlasty Žákovej v priestoroch galérie Veritas.

Byzantská ikona je názov výstavy Emílie Dankovčíkovej, členky Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda v salóniku Domu umenia, ktorej vernisáž je 22. novembra o 17.00 hod.

Milovníci filmového plátna budú mať možnosť zhliadnuť film USA – Príbeh narodenia
vo filmovom klube CINEFIL vo Veritase.