Prejsť na obsah

Fotovoltická elektráreň Bankov 1, Bankov 2 - Rozhodnutie okresného úradu Košice o prerušení správneho konania v procese EIA