Prejsť na obsah

INEKO – rebríček škôl

V školskom roku 2011/2012 sa  začala hodnotiť úroveň základných a stredných škôl na Slovensku. Rebríček každoročne zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a jeho cieľom je informovať o dosiahnutých výsledkoch žiakov alebo o podmienkach pre vyučovanie. Pri hodnotení sa zohľadňuje 41 ukazovateľov, napríklad výsledky celonárodných testov v piatom a deviatom ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9), mimoriadne úspechy žiakov vo vybraných súťažiach, výsledky štátnych školských inšpekcií, podmienky výchovy a vzdelávania, úroveň IKT v škole a ďalšie.

V školskom roku 2019/2020 v rámci Košického kraja sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Staničná 13, ktorá dlhodobo obsadzuje v tomto rebríčku popredné miesta. 2. miesto obsadila ZŠ Krosnianska 4 a 3. miesto patrí ZŠ Park Angelinum 8. V rámci Slovenskej republiky sa tieto naše košické školy dostali do prvej desiatky rebríčka INEKO.

Mesto Košice ako zriaďovateľa toto umiestnenie nesmierne teší. Sme radi, že v Košiciach máme školy, ktoré dosahujú  výborné výsledky a ktoré svojou kvalitou sú schopné konkurovať školám z celého Slovenska.