Informácia hlavného kontrolóra mesta Košice k prijatiu návratných zdrojov financovania