Prejsť na obsah

Informácia o vyhlásení ONLINE VÝZVY pre zber projektových zámerov oprávnených pre financovanie z FST

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo nezáväznú online výzvu na predkladanie projektových zámerov, ktorá je určená pre kontinuálne vytváranie projektového zásobníka s cieľom umožnenia včasného a efektívneho čerpania finančných zdrojov z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej aj ako „FST“). FST, ktorého finančné zdroje budú poskytované vo forme grantov, bude v programovom období 2021 – 2027 kľúčovým nástrojom pre riešenie dôsledkov prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
 
Predkladanie projektových zámerov prebieha prostredníctvom online formulára. Žiadateľ je povinný pri vypĺňaní online formulára postupovať podľa návodu, ktorý je uvedený v Príručke pre predkladateľa projektového zámeru, v rámci ktorej sú uvedené podrobné pokyny a vysvetlivky k vyplneniu jeho jednotlivých častí z hľadiska požadovaného obsahu.
 
Čo sa týka sprievodného textu pri zverejnenom dokumente, odporúča sa použiť text vyhlásenia výzvy zverejnený na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: 
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/fond-spravodlivej-transformacie/zber-projektovych-zamerov/.
 
 
/Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR/