Prejsť na obsah

Informácie českých Hospodárskych novín o Rómoch z Lunika IX považuje mesto za skreslené

Informácie o rómskych žiadateľoch o azyl z košického Lunika IX a Vodárenskej ulice, ktoré zverejnili české Hospodářské noviny 19. júla, považujeme za skreslené a jednostranné. Zvlášť tie, ktoré hovoria o zlom zdravotnom stave žiadateľov, spôsobenom tým, že rodiny na Luníku IX majú k dispozícii len dva zdroje vody. Ako šírenie poplašnej správy pôsobí neoverená informácia, že niekoľko detí na Luníku IX zomrelo od zimy. "Tieto správy nemôžeme overit," povedal v článku Roman Krištof z Medzinárodnej organizácie pre migráciu.

Na Magistráte mesta Košice skutočne nikto takéto informácie neoveroval. Inak by sa autor článku i zástupca medzinárodnej organizácie dozvedeli, že to nie je pravda. Situácia na Luniku IX, ale aj v ďalších usadlostiach s väčšou koncentrácou Rómov, sa v posledných rokoch výrazne zhoršila najmä pod vpyvom vládnych sociálnych reforiem. Mesto sa maximálne snaží pomáhať týmto ľuďom, aj na úkor ostatných obyvateľov, ale jeho finančné možnosti sú obmedzené. Bez koncepčnej pomoci štátu sa situácia nemôže zlepšiť.

Za prvé štyri mesiace tohto roka dostala mestská časť Lunik IX po 1500 korún na každého zo 4942 trvalo prihlásených obyvateľov, ako podiel dane z príjmov fyzických osôb. Za máj a jún bol tento príspevok znížený na 845 korún na obyvateľa, zbytok bol účelovo viazaný na úhradu poplatkov za dodávku vody. Dva milióny korún dalo mesto zo svojho tohtoročného rozpočtu priamo na úhradu nedoplatkov za vodu na Luniku IX. Vďaka tomu mohla byť po trojtýždňovej odstávke obnovená dodávka vody v bytoch. Aj počas odstávky však bola voda zabezpečená z náhradných zdrojov. V základnej škole nebola odstavená vôbec.

Ďalšie milióny korún dáva mesto do upratovania, čistenia, údržby komunikácií, odvozu odpadu a nedoplatkov za bývanie, ktoré musí znášať BPMK. Ostatné malé mestské časti dostávajú vyšší podiel z daní (3200 korún na obyvateľa), ale zo svojho rozpočtu zabezpečujú všetky potreby - čistenie, zimnú údržbu, osvetlenie na komunikáciách, zeleň. Vo všetkých ostatných mestských častiach obyvatelia platia za zber a zneškodnenie odpadu, na Luniku IX evidujeme za túto službu veľké nedoplatky. Bytový podnik mesta Košice ako správca bytového fondu má na sídlisku dlžobu na nájomnom cez 170 miliónov korún. Ďalšie miliónové nedoplatky evidujú elektrárne. Plynárne kvôli nedoplatkom úplne odstavili dodávku plynu do bytov. Dodávka tepla počas vykurovacej sezóny bola zabezpečená len niekoľko týždňov. Dôvodom bolo neuhrádzanie poplatkov za teplo, ale aj neustále nelegálne vypúšťanie teplej vody z vykurovacieho systému. Denne ubudlo zo systému 13 - 20 kubíkov úžitkovej vody. Ako sa bude kúriť najbližšiu zimu je otázne, pretože pri prehliadke 690 bytov zistil BPMK, že chýba tisíc radiátorov, ktoré obyvatelia odmontovali a zrejme predali v zberných surovinách. Na zabezepčenie nových by bolo treba okolo 4 miliónov korún. Mesto pracuje na projekte ďalších opatrení, ktoré by zlepšili situáciu na Luniku IX i v ďalších lokalitách. Naráža však na nezáujem mnohých Rómov a na malú súčinnosť pri riešení problémov. Snaha zaviesť vo väčšom meradle inštitút osobitného príjemcu troskotá na neustálej migrácii obyvateľov, sťahovaní a nelegálnych predajoch bytov. Prísľub aspoň čiastočne sa finančne podieľať na úhradách za bývanie (tisíckorunáčkou za mesiac na každú rodinu) sa nenapĺňa. Platobná disciplína sa zlepšila len v čase, keď bola odstavená dodávka vody. Situáciu zhoršuje aj vysoká, takmer stopercentná nezamestnanosť, ktorú mesto nedokáže vyriešiť, ale má pripravené kroky na aspoň čiastočnú pomoc prostredníctvom aktivačných prác a tzv. sociálneho podniku. Podľa odhadov žije na území mesta 25 tisíc Rómov. Pri sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo 5055 občanov.

Prílohy

1. RTF 12,7 KB "Nejvíc žadatelů o azyl je letos ze Slovenska" článok z českého denníka "Hospodářské noviny", Praha, 19. 7. 2005