Prejsť na obsah

INFORMÁCIE, KONZULTÁCIE A ÚČASŤ ZÁSTUPCOV PODNIKOV

Termín podania návrhu Európskej komisii:
• 05. september 2007 na operácie, ktoré sa nezačínajú skôr ako 05. novembra 2007 a neskôr ako 22. decembra 2007.

Oprávnení žiadatelia sú:
• Sociálni partneri na všetkých úrovniach, podniky, Európske pracovné rady.
• Výnimočne technické neziskové organizácie výslovne splnomocnené sociálnymi partnermi.

Cieľom tejto výzvy je
posilniť nadnárodnú spoluprácu zástupcov pracovníkov a zamestnávateľov, pokiaľ ide o informácie, konzultácie a účasť v podnikoch, a financovať v tomto kontexte informačné a pozorovacie miesta.

Priemerná výška grantu projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu, vychádzajúc zo skúseností z r. 2006, bude okolo 120 000 EUR.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa je aspoň 20% z celkových nákladov projektu.

Informácie: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=985