Prejsť na obsah

Jazyková škola, Užhorodská

Jazykový talent z Košíc 2019

 

 

Piaty ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 25. februára 2019 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach..

 Na súťaž bolo prihlásených 60 žiakov zo 17 základných škôl a osemročných gymnázií.

 Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk.

 Súťažiaci – žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Pán lektor a pani lektorka ich učili základy japonského jazyka. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka  dokázali bez problémov zvládnuť. Súťažiaci boli skúšaní písomne a časť z nich postúpila aj na ústne preskúšanie.

 Tých najtalentovanejších uvádzame nižšie a srdečne im k výhre gratulujeme, preukázali obdivuhodný talent učiť sa cudzie jazyky a dúfame, že budú mať dostatočné zázemie a chuť svoj talent ďalej rozvíjať a že táto súťaž im, ako aj ostatným zúčastneným, priniesla silnú motiváciu pre ďalšie jazykové vzdelávanie.

 Najúspešnejší boli žiaci:

  1. miesto:  Súkromná ZŠ Slobody 1, Košice
  2. miesto:  ZŠ Krosnianska 4, Košice
  3. miesto:  Súkromná ZŠ Slobody 1, Košice

 

V prílohe nájdete  link na video z Jazykového talentu, ktoré dnes zverejnila Východoslovenská televízia.

 https://www.facebook.com/watch/?v=393040258203160