Prejsť na obsah

Jazyková škola Užhorodská 8 v Košice

Jazykový festival 2019

Organizátorom podujatia bola Jazyková škola Užhorodská 8 v Košice.

Cieľom podujatia bolo prehĺbenie záujmu o cudzie jazyky, zvýšenie motivácie pri výučbe cudzích jazykov a podpora ich výučby. Týmto podujatím sme chceli  zdôrazniť  význam jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti, ktorá predstavuje pozitívny krok pre lepšie vzájomné porozumenie a účinnejšiu komunikáciu.

Jazykový festival 2019 bol určený pre žiakov základných škôl, stredných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc. Na podujatí sa zúčastnilo 149 žiakov zo škôl:

ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Masarykova 19, SG Katkin park, SSŠS Užhorodská 39, ZŠ Tomášikova 31, ZŠ Gemerská 2, ZŠ Považská 12.

 

Na festivale žiaci spoznávali jazyk a kultúru Japonska. Žiaci si osvojili základné frázy v japončine, zoznámili sa s kultúrou, zvykmi a reáliami tejto krajiny formou workshopov, prezentácií a kultúrnych ukážok. Do programu bolo zaradené aj vystúpenie a výučba bojových umení Ju-Jutsu, tvorba origami, výstava bonsajov, technika jedenia s paličkami, kaligrafia  a iné zaujímavosti z Japonska.

 

Viac informácií:

link na video z Jazykoveho festivalu:

https://www.youtube.com/watch?v=znVCQoghFwQ