Prejsť na obsah

Jeseň v Základnej škole Požiarnická 3

Čas tekvíc je čarovný, strašidelný a tajomný. Vyrezávanie tekvičiek je zábavnou aktivitou pre celú rodinu, ktorá rozvíja fantáziu detí, zručnosti a celkovú nápaditosť.  

V jesennom období je v našej škole už tradíciou vyrezávanie tekvíc a vytváranie tekvicových strašidiel.  Na tvorivých dielňach sa stretli rodičia, starí rodičia a spolu s deťmi uplatnili svoju fantáziu pri vyrezávaní a zdobení tekvíc.

Pod ich rukami sa tekvice zmenili na strašidlá, víly, zvieratká a všakovaké postavičky. Vyzdobené a vysvietené  tekvice nám svojím blikotavým čarom skrášlili areál našej školy.

Deň pred jesennými prázdninami sa vyučovanie v našej škole nieslo v tematickom duchu, vyučovalo sa totižto v maskách. Z roka na rok si žiaci, ale aj učitelia dávajú na maskách viac záležať a prichádzajú so stále lepšími nápadmi.           

Tento  Stridží deň sa pre našu školu stáva už tradíciou a zároveň krásnym odchodom na jesenné prázdniny. Vyučovanie v tento deň nie je len o krásnych vílach, princeznách či iných rozprávkových postavičkách, ale aj o zdolávaní vedomostného kvízu. Zavŕšením tohto tematického vyučovania je spoločná diskotéka, ktorá zožala aj v tomto roku veľký úspech.

Október je nám dobre známy ako mesiac úcty k starším. Málokto z nás však vie, že v kalendári máme popri iných sviatkoch aj Deň starých rodičov, ktorý pripadá na druhú októbrovú nedeľu.

V rámci tohto významného dňa si žiaci štvrtého ročníka pozvali svojich starých rodičov na netradičnú hodinu čítania, kde ich prekvapili krásnym programom. Na hodine sa totiž spievalo, hralo na hudobné nástroje a nechýbalo ani malé pohostenie. Starí rodičia nešetrili chválou a nadšením z toho, aké majú šikovné a nadané vnúčatká. Takýmto milým spôsobom sa starí rodičia vrátili do detských čias a zaspomínali si na časy strávené v školských laviciach.

Mgr. J. Kaplárová, PaedDr. M. Bajusová