Prejsť na obsah

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 2018 - 2022

Činnosť komisie:

a) prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti,

b) prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch:

  • návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území mesta Košice,
  • stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,


c) spolupracuje s organizáciami Košice – Turizmus, K13 Košické kultúrne centrá, so splnomocnencom mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a inými subjektmi v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu.

Uznesenia z rokovaní komisie sú uložené v prílohách