Prejsť na obsah

Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice

NÁZOV PROJEKTU Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice

LOGO PROGRAMU

           

ODKAZ NA FOND
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho sociálneho fondu a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   47 198,24 €
VÝŠKA NFP   44 838,33 €

OPERAČNÝ PROGRAM OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

POSKYTOVATEĽ
   Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Integrácia a opätovné zamestnanie pre znevýhodnené skupiny.

OPIS PROJEKTU
Udržať a zlepšiť kvalitu práce komunitných pracovníkov prostredníctvom doplnenia ich poctu a tak obnovovať a rozvíjať schopnosti klientov a rodín ako celku.

VÝSTUPY PROJEKTU
• Podpora komunitnej práce

ZAČIATOK REALIZÁCIE   11/2010
UKONČENIE REALIZÁCIE   04/2012
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   Ukončený


/Zdroj: oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/