Prejsť na obsah

Konferencia združenia SKARB v Košiciach

Dvojdňovú medzinárodnú konferenciu združenia SKARB pod názvom „Od susedstva k partnerstvu“ otvoril včera v hoteli Yasmin primátor mesta Košice František Knapík. Hlavnými témami prvého dňa podujatia boli cezhraničná spolupráca a Východné partnerstvo.

Udalosti v krajinách východnej Európy a južného Kaukazu ovplyvňujú tiež dianie v Európskej únii. Jej postupné rozširovanie približuje tieto krajiny k EÚ, a tak ich bezpečnosť, politická stabilita a prosperita majú priamy dopad na bezpečnosť, stabilitu a prosperitu v EÚ.

Význam európskej iniciatívy Východné partnerstva a cezhraničnej spolupráce potvrdil v rámci panelovej diskusie aj primátor mesta Košice: „Som veľmi rád, že medzinárodné podujatie zamerané na strategickú tému Východného partnerstva sa symbolicky koná práve v Košiciach - na východnej hranici Schengenu - v multikultúrnom meste s bohatou históriou.“ Zdôraznil tiež potrebu realizovať zámery tejto iniciatívy aj v praxi, a to prostredníctvom konkrétnych projektov cezhraničnej spolupráce: „Najdôležitejším je, aby iniciatíva Východného partnerstva a projekty cezhraničnej spolupráce mali prínos pre každodenný život obyvateľov regiónov na oboch stranách Schengenu.“

SKARB
Je združením absolventov štipendijného programu Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg s viac ako 140 mladými profesionálmi pôsobiacimi v inštitúciách verejného sektora v Európe. SKARB je medziodvetvovým fórom podporujúcim medzinárodnú spoluprácu inštitúcií verejného sektora s občianskou spoločnosťou v Nemecku i v strednej a východnej Európe. Svojim členom poskytuje profesionálne poradenstvo v oblasti dobrého spravovania - štipendijný program podporuje mladých vedúcich pracovníkov z verejnej správy, príspevkových organizácií, verejnoprospešných spoločností, organizácií v neziskovom sektore, inštitúcií plniacich spoločensky dôležité úlohy, atď..

Východné partnerstvo
V rámci susedskej politiky Európskej únie je vytvorená iniciatíva s názvom „Východné partnerstvo“. Jej prioritným záujmom je prehlbovanie vzťahov s krajinami susediacej východnej Európy: Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Dopĺňa bilaterálne dohody a dve existujúce európske iniciatívy s názvami „ Severná dimenzia“ a „Stredomorská únia.“

Viac informácií o iniciatíve: http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm

Carl Friedrich Goerdeler

Právnik a špecialista na správne právo Carl Friedrich Goerdeler bol v rokoch 1930-1936 primátorom mesta Lipska. Ako jeden z mála starostov veľkých miest nebol členom NSDAP (Národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany). Po svojom odstúpení z funkcie starostu sa stal sprostredkovateľom medzi firmou Bosch a berlínskymi úradmi. Toto miesto, ktoré získal vďaka Robertovi Boschovi, mu umožnilo vykonávať protinacistickú odbojovú činnosť. Ako spoluzakladateľ civilnej sprisahaneckej skupiny proti nacistickému režimu navrhol Goerdeler vo svojich memorandách nové ústavno-politické usporiadanie i plány pre Európsku úniu. Po nevydarenom atentáte 20. júla 1944 bol Goerdeler, ktorý sa mal stať novým ríšskym kancelárom, dňa 2. februára 1945 v Berlíne popravený ako „zradca“ a „politický vojnový špión“.

NADÁCIA ROBERTA BOSCHA

Nadácia Roberta Boscha je jednou z najväčších politicky nezávislých firemných nadácií v Nemecku. Je vlastníkom 92 percent základného kapitálu firmy Robert Bosch GmbH. Nadácia bola založená v roku 1964 a vo svojej činnosti nadväzuje na verejnoprospešné úsilie zakladateľa firmy a donátora Roberta Boscha (1861-1942).Nadácia sa vo svojej práci koncentruje na oblasti vedy, zdravia, porozumenia medzi národmi, oblasť vzdelania, spoločnosti a kultúry. V Štuttgarte prevádzkuje nemocnicu Roberta Boscha, Inštitút klinickej farmakológie Dr. Margarete Fischer-Bosch a Inštitút histórie medicíny.Od roku 1964 do roku 2006 podporila Nadácia Roberta Boscha programy a projekty sumou vo výške približne 790 miliónov eur. V roku 2006 na tieto účely uvoľnila cca 56 miliónov eur.