Prejsť na obsah

Košice a Miškolc chcú naplno využiť potenciál zoologických záhrad

Projekt, ktorý nenávratným finančným príspevkom vo výške 2 571 923 slovenských korún podporila Európska únia, bol schválený v rámci Iniciatívy INTERREG IIIA Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006.
Nielen o téme rozvoja cestovného ruchu a téme ochrany prírody, ale aj o cezhraničnej spolupráci zoologických záhrad Košice a Miškolc sa diskutovalo na tematickom workshope organizovanom ZOO Košice a VH studiom Košice, ktorý sa uskutočnil v rámci výstavy Košice TOUR 25. januára 2007 v Kongresovom a spoločenskom centre Hotela Kohal v Košiciach.
Iniciátori projektu navrhujú v budúcnosti zvýšiť informovanosť širokej verejnosti a ich záujem o ochranu prírody prostredníctvom prepracovaného informačného systému, propagačných materiálov o ZOO Košice a Miškolc, organizovaním workshopov či prípravou pracovných listov pre žiakov základných škôl. Partnerské mestá chcú ciele zrealizovať do marca 2008. Ich prioritou je naplno využiť potenciál zoologických záhrad, ktoré sú pripravené vyplniť voľný čas všetkých návštevníkov. Zrkadlový projekt podporí a zviditeľní cezhraničnú spoluprácu Košíc a Miškolca v oblasti turizmu, vzdelávania a ochrany životného prostredia.
Zoologická záhrada v Košiciach - Kavečanoch spolupracuje s maďarským partnerom od roku 2004. Je jednou zo štyroch zoologických záhrad nachádzajúcich sa na území Slovenska a vďaka svojej rozlohe 228 hektárov je najväčšou v Strednej Európe. V súčasnosti má v expozícii 155 druhov zvierat. V prírodnom areáli s jedinečnou flórou a faunou sa nachádza 900 kusov vzácnych, ohrozených a atraktívnych zvierat z 5 kontinentov. Ročne ZOO Košice navštívi približne 140 000 návštevníkov.
Spracovala: K. Jureková