Prejsť na obsah

Košice IT Valley predstavilo svoje ambície

Dnes, 26. januára 2007 o desiatej hodine, približne s ročným odstupom sa v Zrkadlovej sieni Úradu Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné predstavenie jednotlivých subjektov tvoriacich Košice IT Valley.
V súčasnosti tvorí Košice IT Valley 10 právnických osôb: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košický samosprávny kraj, T-Systems Slovakia, Siemens PSE, NESS Slovakia, VSE IT služby, Cisco Systems Slovakia, Microsoft Slovakia a Slovak Telekom.
Zakladajúci členovia združenia majú niekoľko ambicióznych cieľov. Predovšetkým plánujú vytvoriť predpoklady a podmienky na vznik Centra excelencie informačných a komunikačných technológií na území východného Slovenska s cieľom zlepšiť sociálne a ekonomické prostredie regiónu. Zároveň má združenie ambíciu vybudovať informačnú a znalostnú spoločnosť vo východoslovenskom regióne, vytvoriť komunikačnú platformu medzi verejnou správou, podnikateľským sektorom a vzdelávacími inštitúciami a podporiť proces neustáleho zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných zo strany košických univerzít a podnikateľského prostredia.
Podľa slov predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu ide o projekt významný pre kraj, pretože okrem iného predstavuje vytvorenie „centra informačných a komunikačných technológii v kraji, ktoré majú svoju logiku. Je potrebné ich pochopiť a implementovať do života.“ Ambiciózny projekt má potenciál urobiť z Košíc centrum IT technológií, čím sa môže mesto stať známym aj v tejto dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti.
Predseda zduženia Košice IT Valley, Anton Čižmár, zdôraznil, že aktérmi projektu sú regionálna a miestna správa, košické univerzity a podnikateľská sféra. Vďaka ich spojeniu a spolupráci sa predpokladá dosiahnutie vyššej kvality plánovaných cieľov. Prosperujúci región je jedným z nich, pretože práve ten môže zabezpečiť prílev nových pracovných miest. V prípade priaznivého vývoja projektu sa počíta s vytvorením 3000 nových pracovných príležitostí v oblasti IT. Zástupca podnikateľského prostredia Jozef Ondáš vyjadril želanie, aby kvalifikovaná pracovná sila, pre ktorú sa tieto možnosti otvárajú, ostala v Košiciach. Podľa jeho slov je však potrebné zabezpečiť dostatok bytov, kvalitnejšiu infraštruktúru a celkovo atraktívne prostredie zabezpečujúce potrebné služby, možnosti pre šport a zábavu. Technická univerzita v Košiciach, ktorú na stretnutí reprezentoval rektor Juraj Sinay, vníma svoje poslanie v Košice IT Valley v možnosti rozvíjať región „intelektuálnym potenciálom pedagogických a vedecko – výskumných pracovníkov a študentov.“ Univerzita P. J. Šafárika očakáva od združenia „koordinovanie efektívnej spolupráce medzi univerzitou a IT spoločnosťami, predovšetkým v oblasti výchovy kvalifikovaných odborníkov pre oblasť IT a ich adekvátnom uplatnení na trhu práce.“
Každý z členov záujmového združenia vložil počiatočný vklad potrebný realizáciu zámerov. Technická Univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika a Košický samosprávny kraj investovali do projektu 20 percent z vkladov podnikateľských subjektov. Na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou Košice IT Valley sú k dispozícii finančné prostriedky vo výške do jedného milióna slovenských korún.
Spracoval: K.Jureková