Prejsť na obsah

Košice postúpili

Medzinárodná výberová komisia po vypočutí všetkých 9 slovenských kandidátskych miest na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 dnes na Ministerstve kultúry SR v Bratislave rozhodla o postupe mesta Košice do druhého kola súťaže, ktoré bude prebiehať od januára do augusta 2008. Do užšieho výberu postúpili aj mestá Martin, Nitra a Prešov.

Mesto Košice sa úspešne kvalifikovalo do 1. kola súťaže odovzdaním projektu kandidatúry Ministerstvu kultúry SR. Prezentácia košického projektu pred 13 člennou medzinárodnou komisiou sa uskutočnila 13. decembra 2007 dopoludnia v Bratislave. Projekt prezentovali primátor mesta Košice František Knapík, manažér projektu EHMK Marek Kolárčik a Roman Sorger, dramaturg kandidatúry. Medzinárodná komisia prezentáciu Košíc hodnotila veľmi pozitívne a označila ju za vysoko profesionálnu a excelentnú.
Medzinárodná komisia doručí postupujúcim mestám písomné hodnotenie, v ktorom navrhne línie dopracovania ich projektov.

Na projekte intenzívne pracovalo od februára 2007 viac ako 100 expertov v oblasti umenia, histórie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu z Košíc ale aj celého Slovenska. V rámci podporných podujatí bolo pripravených cca. 50 podporných kultúrnych podujatí, z ktorých viaceré boli úplne novými originálnymi projektmi, vyvinutými na podporu nového prístupu ku kultúre.

Koncept Interface, logo a slogan kandidatúry sú postavené na komunikácii o kultúre, ktorá je prirodzenou súčasťou života všetkých ľudí. Aktivity nie sú vytvorené len pre pasívneho diváka. Cieľom je, aby sa aktívne zúčastnil procesu tvorby, čím sa kladie dôraz na interaktivitu. Projekt má ambíciu vo väčšej miere zapojiť do procesov tvorby vonkajšie prostredie mesta – jeho ulice, námestia a parky, vrátane sídlisk a jeho okrajových častí.

Obyvatelia ale aj návštevníci sa v prípade víťazstva mesta môžu tešiť na úplne nové medzinárodné kultúrne podujatia v nových resp. zrekonštruovaných priestoroch, ako sú bývalé kasárenské sklady kpt. Jaroša na Kukučínovej ulici, open air festivalové centrum na Bani Bankov, alebo na zrekonštruovaný a zastrešený amfiteáter. Do projektu je významne zapojený aj Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita – projekt 4 historických ciest (gotická, železná, vínna a cisársko-kráľovská poštová cesta). Kandidatúru priamo podporuje všetkých 16 miest Košického kraja.

Celkové náklady projektu dosiahnu 2,5 mld. Sk, z čoho by malo priamo mesto spolufinancovať 500 mil. Sk a Košický samosprávny kraj 340 mil. Sk. Ďalšie finančné zdroje by mali v prípade víťazstva plynúť zo štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu, rozpočtov 16 miest Košického kraja. Významné zapojenie sa očakáva aj od súkromných sponzorov. Protihodnotou bude okrem novej kultúrnej infraštruktúry a špičkového medzinárodného programu výrazné zvýšenie zahranične návštevnosti, zlepšenie medzinárodného imidžu a mnoho kvalitných pracovných príležitostí v príťažlivom sektore kreatívneho priemyslu.

Zdroj: projektový tím EHMK