Prejsť na obsah

Košický primátor udeľoval ceny


Slávnostný ceremoniál bol vyvrcholením tohtoročných osláv Dňa mesta Košice, prebiehajúcich po celý uplynulý týždeň. Tohtoročnú Cenu mesta Košice pre jednotlivcov udelilo Mestské zastupiteľstvo prof. MUDr. Branislavovi Bohušovi, CSc., prednostovi Kliniky telovýchovného lekárstva LF UPJŠ, prof. RNDr. Viliamovi Geffertovi, DrSc., vedeckému pracovníkovi UPJŠ v Košiciach, Ing. Marte Horváthovej, riaditeľke obchodnej spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a.s., Mons. Milanovi Chauturovi, CSsR, gréckokatolíckemu biskupovi a apoštolskému exarchovi, Ing. Štefanovi Javnickému, CSc., priekopníkovi košického technického múzejníctva, Ing. Ladislavovi Makóovi, CSc., riaditeľovi SPŠ Hutníckej v Košiciach, prof. ThDr. Jurajovi Semivanovi, PhD., správcovi farnosti v MČ Košice – Krásna, Jánovi Šilanovi, režisérovi a umeleckému šéfovi Divadla Romathan, MVDr. Kataríne Verbovskej, reprezentantke SR vo fitness, Mgr. Kataríne Zozulákovej, pracovníčke Východoslovenského múzeá v Košiciach. Cenu mesta Košice odovzdal primátor Fr. Knapík aj kolektívom: košickej ZOO, Miestnemu odboru Matice slovenskej v Košiciach a Špeciálnej základnej škole na Vojenskej ulici č. 13 v Košiciach. Cenu primátora mesta Košice v tomto roku získali: Veronika Bedecsová, vodička električky, Ing. Dušan Beránek, horolezec, PhDr. Mgr. Art. Júlia Bukovinská, pedagogička košického konzervatória, PaeDr. Jozef Červeňák, pedagóg gymnázia Alejová 1 v Košiciach, Ing. Milan Fedor, dlhoročný zamestnanec U.S.Steel Košice, MUDr. Jaromír Holler, primár a konziliár nemocnice Košice – Šaca, Ing. Anton Jura, konateľ spoločnosti U. S. Steel Košice, Ján Margita, bývalý aktívny športovec, organizátor MMM, Oľga Mitrova, knihovníčka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Gejza Spišák, sólista opery ŠD Košice, Mons. ThLic. František Šándor, gestor renovácie NKP – kaplnky sv. Michala v Košiciach, RNDr. Ladislav Šándor, experimentálny fyzik. V kategórií kolektívy odovzdal svoju cenu primátor Fr. Knapík basketbalistkám K CERO I.C.P. Košice, Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a obchodnej spoločnosti Wagon Slovakia Košice a. s.
Foto: Tibor Ičo