Križovatku pri „novej nemocnici“ uzavrú až po sprejazdnení všetkých, už takmer dokončených úsekov

Riaditeľ Magistrátu mesta Košice Pavol Lazúr sa dnes (2. 11. 2017) na ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie električkových tratí (MET) zaujímal o to , ako zhotoviteľ diela (Eurovia SK) pokročil s prácami, predovšetkým čo sa týka Triedy SNP.

Podľa Štefana Bálinta, riaditeľa košického závodu Eurovie, finišujú už s prácami nielen na križovatke Triedy SNP so Šafárikovou triedou, ale aj s Ružínskou ulicou. Onedlho sa už motoristi dostanú svojimi vozidlami aj z Popradskej ulice cez koľajový prejazd, s plynulým pokračovaním jazdy v smere ku amfiteátru. P. Lazúr ho požiadal o informácie ohľadom celej Triedy SNP, od amfiteátra až po Bardejovskú ulicu.

„Som veľmi rád, že po chodníku v smere od amfiteátra k Popradskej ulici môžu bez väčších obmedzení už prechádzať chodci, na chodníku máme živicu. Prejde tadiaľ nielen chodec, ale aj bicyklista či mamička s kočiarom. Prepoj od Popradskej k amfiteátru máme urobený, čakáme na schválenie projektu dopravného značenia. Ide o veľmi dopravne exponovanú časť, takže sa to zrejme bez účasti dopravnej polície v ranných i popoludňajších dopravných špičkách nezaobíde, " uviedol Š. Bálint.

Čiastočné uzavretie križovatky Tr. SNP s Ipeľskou ulicou je však podmienené sprejazdnením koľajového prejazdu od Popradskej k amfiteátru, ako i koľajových prejazdov križovatiek Triedy SNP so Šafárikovou triedou a Ružínskou ulicou.

„Na križovatkách by sa malo zajtra betónovať, a najneskôr v stredu chceme klásť živicové povrchy. Z Popradskej by mal byť teda prejazdný prepoj k amfiteátru v polovici mesiaca, s tým, že tam bude urobený aj jeden malý pripájací pruh dolu kopcom, takisto v polovici mesiaca chceme mať sprejazdnené spomínané koľajové prejazdy na križovatkách so Šafárikovou a Ružínskou. Až potom začneme uzatvárať križovatku Ipeľská," dodal Bálint.

Práve križovatku s Ipeľskou ulicou považuje P. Lazúr v súvislosti s jej uzavretím za „gordický uzol" tejto ucelenej časti stavby MET. Stavbári ho ale ubezpečili, že tam ostanú zachované prejazdy cez električkové koľajnice pre autobusy mestskej hromadnej dopravy aj záchranárske vozidlá z oboch strán. V smere od nemocnice na Ipeľskú, aj naopak.

Na Komenského ulici robí Eurovia už iba dokončovacie práce, ktoré si vyžiadal pri preberacom konaní investor stavby (Mesto Košice), všetko by malo byť hotové najneskôr do konca tohto, respektíve začiatkom budúceho týždňa. Naďalej platí, že po získaní všetkých zákonom predpísaných povolení, by mala byť električková doprava spustená na Komenského ulici najneskôr do konca decembra.