Prejsť na obsah

List primátora mesta Košice Richarda Rašiho ministrovi životného prostredia SR Petrovi Žigovi zo dňa 9.5.2014