Prejsť na obsah

Magistrát s novým vedením

Stal sa ním RNDr. Milan Sabol, ktorý bol poverený zastupovaním riaditeľa magistrátu. Narodil sa 4. septembra 1955 v Nemcovciach, okres Prešov, absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor inžinierska geológia. Až do roku 1990 pracoval v Stavoprojekte š. p. Košice, v rokoch 1991 až 1994 bol odborným asistentom katedry geológie baníckej fakulty TU Košice, potom riaditeľom divízie projekcie Stavoprojektingu a. s. Košice. Od roku 2002 až do príchodu na magistrát bol prednostom MÚ MČ Košice – KVP. Je ženatý, má dve deti. Zástupkyňou mu bude PhDr. Ingrid Orgonášová, poverená zastupovaním zástupcu riaditeľa Magistrátu mesta Košice.