Prejsť na obsah

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4, Košice.

 

Dňa 19. apríla 2019 sme v Materskej škole Óvoda, Žižkova 4, Košice usporiadali XVI. ročník súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku.

Do súťaže sa zapojilo dvanásť materských škôl z východoslovenského kraja, v ktorých sa realizuje predprimárne vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny - v maďarskom jazyku. Prednesom svojej obľúbenej poézie alebo prózy nás potešilo 19 detí.

Trojčlenná komisia – Eva Petrillová, Lucia Leskovská, Kornélia Borsos – mala ťažkú prácu rozhodnúť, ktoré deti si najviac zaslúžia ocenenie  .

Putovný pohár si napokon odniesli deti    z Materskej školy z Malej Kamenice. Už teraz sa tešíme na malých recitátorov o rok.

 

Katarina Harangozóová

riaditeľka materskej školy