Prejsť na obsah

Medzinárodný deň mlieka v meste Košice

Hlavný zmysel pripomínať si túto dôležitú potravinu spočíva v potrebe neustále pripomínať verejnosti mimoriadnu biologickú hodnotu mlieka a mliečnych výrobkov. Mlieko označujeme za najzdravšiu potravinu, pretože obsahuje tri základné  živiny: bielkoviny, tuky, cukry, ďalej minerálne látky a enzýmy.

Organizovanie Medzinárodného dňa mlieka  v tomto roku bolo poznačené dodržiavaním mimoriadnych hygienických opatrení pred ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu si túto akciu organizovala každá škola samostatne. Ako prebieha oslava Medzinárodného dňa mlieka na ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach, sa prišla pozrieť námestníčka primátora mesta Košice pani Mgr. Lucia Gurbáľová, spolu so zástupcami z oddelenia školstva. Vo svojom príhovore pripomenula deťom veľký význam  konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov pre ich zdravý telesný vývin, hoci niektoré  deti mlieko veľmi neobľubujú, alebo ho nemôžu konzumovať zo zdravotných dôvodov.   Žiakom na záver, po absolvovaní rôznych súťaží odovzdala pani námestníčka pekné  ceny.

Z viacerých škôl sme obdržali fotografie  z  prác detí, ktoré k Medzinárodnému dňu mlieka vytvorili deti a žiaci spolu so svojimi učiteľmi.

Pani kuchárky sa v tento deň prezentovali prípravou jedál z mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré podávali svojim stravníkom na desiatu, obed aj  olovrant.

Veríme, že takto prežité dopoludnie prinieslo všetkým veľa poučného, ale aj veľa zábavy.

Z fotografií, na ktorých sú zaznamenané aktivity na školách z príležitosti Medzinárodného dňa mlieka sme pre Vás pripravili krátku prezentáciu.

 

Za realizáciu tejto akcie na školách ďakujeme vedeniu škôl, pedagógom, žiakom a kolektívom školských jedální.

 

LINK NA PREZENTÁCIU - https://mestokosice-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/robert_grega_kosice_sk/EXiKg6aVyApAh80o-qkg4zUBwjV87c608vri9nUDnoozww?e=xFjjuq

 

 

Spracovala:

M. Beregszásziová

referent pre ŠS