Prejsť na obsah

Medzinárodný deň školských knižníc na ZŠ Staničná 13

UNIKÁT
 
Čo by ste urobili, keby sa pred vami zjavila záhadná čarodejnica s ešte záhadnejšou hádankou: Kto ste? Vedeli by ste na ňu ihneď odpovedať alebo by ste potrebovali chvíľu premýšľať?
 
V tejto nevšednej situácii sa ocitli žiaci 3. ročníka na Základnej škole Staničná 13 v Košiciach. Zúčastnili sa knižného podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktoré sa uskutočnIlo 23. októbra 2023 na tému „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“.
 
Podujatie s názvom Unikát vychádzalo z potreby žiaka poznávať vlastnú osobnosť, ktorá je tvorená jeho silnými a slabými stránkami. Hlavnými tvorcami sa stali deti, ktoré sa ocitli v príbehu, v ktorom všetko záviselo len od nich. Ich úlohou bolo popasovať sa s množstvom prekážok v podobe 6 povinných stanovíšť. Tie im priniesli odpoveď na spomínanú hádanku. Na ceste za odpoveďou sa stretávali so živými rozprávkovými bytosťami, prostredníctvom ktorých spoznávali nielen ich, ale najmä samých seba.
 
Odmenou nebolo len zdolanie prekážok, vyriešenie hádanky, ale najmä samotné poznanie vlastnej jedinečnosti, unikátnosti, so svojimi prednosťami či nedostatkami. Vysoko cenenou hodnotou nie je len posolstvo tohto podujatia, ale najmä práca a chuť starších žiakov vytvoriť interaktívny program rozprávkového sveta pre svojich mladších kamarátov.
 
Základná škola Staničná aj týmto podujatím opäť dokázala, že život na tejto škole je lákavý a pestrý zároveň. Skrátka, unikátny.  
 
Mgr. M.Olexová, učitelka SJ