Prejsť na obsah

Mesto Košice deťom 2021

Oddelenie školstva MMK v spolupráci s CVČ Orgovánová 5, Košice ocenilo z úrovne primátora mesta Košice žiakov, ktorí svojimi vynikajúcimi študijnými výsledkami a umiestnením v súťažiach a na olympiádach reprezentovali svoju školu a mesto Košice.

 

V utorok 15. 6. 2021 získalo 25 žiakov ocenenie Premiant školy. Ide o ocenenie pre žiaka školy, ktorý okrem výborných vzdelávacích výsledkov reprezentuje školu v rozmanitých súťažiach a olympiádach.

 

V stredu 16. 6. 2021 si školáci prebrali Ocenenie mesta Košice za reprezentáciu školy a mesta v súťažiach a olympiádach. Títo žiaci dosiahli vynikajúce výsledky na minimálne krajskej, ale aj celoštátnej úrovni. Zo 73 návrhov získalo toto ocenenie 18 žiakov.

 

Tým najlepším z najlepších odovzdala námestníčka mesta Košice Lucia Gurbáľová diplom a vecnú cenu .

Sme nesmierne radi, že školy vychovávajú šikovných a talentovaných žiakov. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.