Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstva

5. ročník Festivalu ZUŠ mesta Košice

Dňa 21. mája 2018 sa v budove Alfa, Kasární/Kulturpark konal už 5. ročník Festivalu ZUŠ mesta Košice, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia piatich základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice - ZUŠ Bernolákova 26, ZUŠ Irkutská 1, ZUŠ Jantárová 6, ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68 a ZUŠ Kováčska 43.

Festival sa začal už o 9,00 hod. prehliadkou divadelného umenia literárno-dramatických odborov. Počas celého predpoludnia sa na pódiu vystriedalo 9 súborov ZUŠ ako aj ich hostí zo základných škôl.

Slávnostná vernisáž výtvarných prác žiakov výtvarných odborov sa konala o 16,30 hod. v priestoroch galérie. Vernisáž otvorila pani námestníčka primátora Renáta Lenártová, ktorá sa pravidelne zúčastňuje na tomto festivale a ako sa sama vyjadrila, festival ZUŠ je jej srdcovou záležitosťou.

Pedagógovia výtvarných odborov ZUŠ pripravili pre všetkých milovníkov umenia výstavu vyše 620 výtvarných prác, ktorá potrvá do 24. mája 2018.

Bodkou festivalového večera bol slávnostný koncert. Žiaci ako aj ich zanietení pedagógovia opäť potvrdili vysokú úroveň našich základných umeleckých škôl. Na pódiu sa striedala krása tónov klasickej ale aj modernej hudby za sprievodného slova žiakov literárno-dramatického odboru.

5. ročník Festivalu ZUŠ mesta Košice sa skončil malou recepciou a plné sály počas celého dňa boli dôkazom veľkého záujmu rodičov ale aj širokej verejnosti o toto podujatie.

Ďakujeme všetkým riaditeľom, pedagógom a účinkujúcim za ich zanietenie a profesionálny prístup pri príprave a realizácii tohtoročného festivalu a tešíme sa na ďalší ročník.


Mgr. Beáta Lopušniaková
Oddelenie školstva, MMK