Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstva

Metodický deň riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Miesto: Budapešť
Termín: 18. a 19. máj 2018
PROGRAM :
I. deň
- príchod do Budapešti
- návšteva školy
- prehliadka : Námestie hrdinov , hrad Vajdahunyad, mestský park – Városliget , termálne kúpele
Széchenyi, Bazilika sv. Štefana
- plavba loďou po Dunaji .

II. deň
- prehliadka: Budapešť – historická časť BUDA, prehliadka historických pamiatok : Kostol Mateja
Corwina . Rybárska bašta , hrad , Reťazový most , Citadella.
- nákupného centra West end City resp. Vásárcsarnok / najstaršia tržnica v Budapešti
- odchod na Slovensko

Oddelenie školstva v spolupráci so ZŠ Hroncova 23 zorganizovala metodický deň pre riaditeľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, JŠ a SSŠ, ktorého sa zúčastnilo 50 riaditeľov.
Cieľom metodického dňa bolo získanie informácií o školskom systéme maďarského školstva, o histórii a súčasnosti Budapešti.

Prílohy