Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstvaDňa 17. mája 2018 sa v ZŠ Považská 12 uskutočnila Celomestská súťaž mladých zdravotníkov 1. a II. stupňa základných škôl.
Na   jednotlivých stanovištiach svoje praktické znalosti z poskytovania prvej pomoci a  vedomosti o hnutí ČK a ČP a darcovstve krvi prezentovalo 26 družstiev zo 14 ZŠ :

Abovská, Belehradská, Bruselská, Fábryho, Drábová, Gemerská, Janigová,  Kežmarská, L. Novomestkého, Park Angelinum , Považská, Požiarnicka, Staničná, ZŠ sv. Košických mučeníkov M. Lechkého

a 2 osemročných gymnázií :
Evanjelické gymnázium, Gymnázium Alejová

Ďakujeme ZŠ Považská za poskytnutie priestorov a pomoc pri organizácii súťaže.

Umiestnenie:
I. st.                                             II. st.
1. miesto ZŠ Fábryho                       1. miesto ZŠ Kežmarská  28
2. miesto ZŠ Požiarnická                  2. miesto L. Novomestského
3. miesto ZŠ Belehradská                 3. miesto ZŠ Požiarnická


Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.