Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstva

Slávnostná rozlúčka s pedagógmi a zamestnancami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru z dôvodu prvého odchodu do dôchodku

Mesto Košice v spolupráci s Oddelením školstva Magistrátu mesta Košice zorganizovalo slávnostnú rozlúčku s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktorí v školskom roku 2017/2018 ukončia pracovný pomer z dôvodu prvého odchodu do dôchodku.

Slávnostná rozlúčka so zamestnancami škôl a školských zariadení sa uskutočnila dňa 11. júna 2018 o 10:00 hod v priestoroch Magistrátu mesta Košice.
.
Rozlúčky sa zúčastnilo 14 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Prítomným sa prihovorili viceprimátori Renáta Lenártová, Martin Petruško a Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva. Vo svojich príhovoroch zdôraznili, že v živote človeka sú začiatky i konce. Okrem iného povedali: "V týchto dňoch odchádzate z našich škôl a školských zariadení, aby ste žili svoj ďalší život v dôchodku, a my vám prajeme, aby ste na svojej ceste stretávali ľudí, ktorí budú vášmu srdcu blízki, a na ktorých sa vždy budete môcť spoľahnúť. " Popriali odchádzajúcim zamestnancom v školstve veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a pripomenuli, aby nezabudli, že úspech je cesta, nie cieľ, že okolo vás sú aj takí, ktorí budú potrebovať podať pomocnú ruku.
Vyslovili presvedčenie, že čas prežitý v školstve bude pre vás peknou spomienkou a dobrou skúsenosťou na celý ďalší život.

Kultúrny program pripravili deti z MŠ Šafárikova trieda 4.

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci si z rúk vedenia mesta prevzali ďakovný list, pamätnú plaketu, kvet ako prejav vďaky, uznania a poďakovania.

Po oficiálnej časti vznikol priestor na malé občerstvenie, na spomínanie, na plány do budúcnosti.
Podujatie finančne podporil Kaufland, za čo mu patrí naše poďakovanie.

Spracovala: Mgr. Eva Vinceová