Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstva

Slávnostné ocenenie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za dosiahnuté pracovné výsledky.

Mesto Košice v spolupráci s Oddelením školstva Magistrátu mesta Košice každoročne organizuje slávnostné ocenenie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
 
Slávnostná ocenenie nepedagogických zamestnancov v roku 2018 škôl a školských zariadení sa uskutočnilo dňa 14. júna 2018 o 13:00 hod. v priestoroch CVČ Popradská 86, Košice.
 
Oddelenie školstva, referát ekonomických činností považuje za dôležité poďakovať sa plnenie pracovných úloh a zároveň motivovať aj ostatných nepedagogických zamestnancov.

Slávnostne bolo ocenených 10 nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.

Prítomným sa prihovoril viceprimátor Martin Petruško a Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva.
Vo svojich príhovoroch zdôraznili, že v miesto nepedagogických zamestnancov, ktorí tvoria skoro jednu tretinu všetkých zamestnancov, je v školstve nenahraditeľné a preto si zaslúžia adekvátne morálne aj iné ohodnotenie.

Ocenení zamestnanci:
· Silvia Kalánova – MŠ Dénešová,
· Emília Lanková – MŠ Za priekopou,
· Jana Gecíková – MŠ Húskova,
· Darina Knapová – MŠ Polianska,
· Jana Klapková – MŠ Lidické námestie,
· Alžbeta Straková – ZŠ Ľ. Podjavorinskej,
· Peter Krbaťa – ZŠ Bernolákova,
· Monika Aliová – ZŠ Masarykova,
· Eva Horváthová – MŠ Trebišovská,
· Pavel Dancák – CVČ Orgovánová.


Vedenie mesta ocenilo pri príležitosti významného životného jubilea za plnenie pracovných úloh aj zamestnancov:
· Vieru Bajerovú – referát ekonomických činnosti Mesta Košice,
· Ing. Máriu Mižákovú – riaditeľku Strediska služieb Košice

Kultúrny program pripravili deti z MŠ Šafárikova trieda 4.

Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci si z rúk viceprimátorky Renáty Lenártovej a vedúcej oddelenia školstva Alžbety Tamášovej prevzali ďakovný list, pamätnú plaketu, kvet ako prejav vďaky, uznania a poďakovania.

Po oficiálnej časti vznikol priestor na malé občerstvenie,.