Prejsť na obsah

Mesto Košice - oddelenie školstva MMK

Celomestský metodický deň pre učiteľov a vychovávateľov ZŠ, CVČ , ZUŠ, JŠ a ŠKD
 
Mesto Košice v spolupráci s Oddelením školstva MMK pripravuje a organizuje  tradičné podujatie pre  učiteľov a vychovávateľov škôl a školských zariadení, ktoré sa uskutoční v stredu  17. apríla 2019.

Cieľom  metodického dňa je :

  • poskytnúť učiteľom a vychovávateľom  odborno-metodickú pomoc,
  • aktivizovať pedagogických zamestnancov,
  • výmena skúseností, získavanie nových zručností,
  • prezentácia  tvorivosti, nápadov a zručností pedagogických zamestnancov,
  • zvýšenie  záujmu o  experimentálnu a tvorivú prácu vo výchovno-vzdelávacom   procese, v oblasti  vzdelávacích predmetov, v oblasti ITK  a umeleckej oblasti,
  • prezentácia nových trendov vo výučbe cudzích jazykov v školách,
  • výmena skúsenosti a prezentácia práce v rámci odborov základnej umeleckej školy.

 

 

V uvedený deň vyhlásia riaditelia škôl pre žiakov základných škôl  riaditeľské voľno.