Prejsť na obsah

Mesto Košice pozastavilo všetky vlastné kultúrne, spoločenské a športové podujatia

Slovensko zaznamenalo k 7.3. už tri prípady nákazy koronavírusom. Z tohto dôvodu sa v sobotu na košickom magistráte uskutočnilo zasadnutie hygienicko – protiepidemickej komisie v rámci Krízového štábu mesta Košice, ktoré zvolal primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). Cieľom zasadnutia komisie bolo vyhodnotiť už prijaté opatrenia na zvýšenie a zlepšenie hygienických podmienok u zamestnancov mesta a mestských podnikoch. Zároveň boli navrhnuté ďalšie opatrenia pre naše mesto, ktoré majú zvýšiť ochranu obyvateľov pred prípadným nakazením.
 


Obmedzenia na základe odporúčaní regionálnej hygieničky o zákaze podujatí vstúpia do platnosti v pondelok
Primátor po telefonickej konzultácii s regionálnou hygieničkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach Zuzanou Dietzovou odobril jej odporúčanie, aby mesto Košice s účinnosťou od pondelka 9. marca zakázalo podujatia s vyššou koncentráciou ľudí. Všetci prítomní členovia hygienicko – protiepidemickej komisie Krízového štábu mesta následne jednohlasne odsúhlasili súhrn navrhovaných preventívnych opatrení.
 
Seniori sú pri koronavíruse najzraniteľnejší, musia sa presunúť plánované oslavy MDŽ ako aj ich vlastné podujatia
Z tohto dôvodu sa budú musieť odložiť aj viaceré kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa mali budúci týždeň uskutočniť. Medzi akcie, ktoré organizuje mesto Košice, patria aj utorkové oslavy MDŽ, na ktorých sa očakávala účasť zhruba 800 obyvateliek mesta. Seniori sú v prípade šírenia koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou obyvateľov, a preto sa kvôli ich ochrane toto podujatie nateraz prekladá na neurčito. Primátor o tomto rozhodnutí informoval aj Radu seniorov v Košiciach.
 
Okrem toho im odporučil, aby zvážili aj organizovanie akýchkoľvek vlastných spoločenských aktivít. Dostali aj odporúčanie, aby pre zvýšenie svojej vlastnej bezpečnosti výrazne obmedzili aj stretávanie v Denných centrách a senior kluboch.
Zdrojom šírenia nákazy sú akcie so zvýšenou koncentráciou ľudí.
Hoci sa podľa primátora Jaroslava Polačeka zatiaľ prítomnosť vírusu v Košiciach nepotvrdila, rôznymi preventívnymi opatreniami dokáže mesto zamedziť tomu, aby sa ďalej mohol šíriť. A práve podujatia, na ktorých sa očakáva zvýšená koncentrácia ľudí, sa môžu stať zdrojom šírenia nákazy.
 
„Ako druhé najväčšie mesto na Slovensku musíme aj my pristúpiť k takémuto riešeniu. Snažíme sa ochrániť všetkých obyvateľov mesta vrátane seniorov. Musíme urobiť všetko preto, aby sme v rámci prevencie čo najviac obmedzili možnosti šírenia vírusov. Mesto Košice sa už na to niekoľko týždňov pripravovalo a prijali sme aj viaceré preventívne opatrenia," informoval primátor.

Mesto prijalo na odporúčanie komisie viacero zákazov a opatrení

Ten po piatkovom prvom potvrdení vírusu na Slovensku okamžite zvolal hygienicko – protiepidemickú komisiu v rámci Krízového štábu mesta Košice a konzultoval túto situáciu aj s predstaviteľmi mestských podnikov.

Na základe odporúčaní regionálnej hygieničky a schválení hygienicko – protiepidemickej komisie komise sa až do odvolania prijali nasledovné opatrenia:

 
- platí zákaz organizovania verejných zhromaždení na území mesta
- platí zákaz organizovania kultúrno-spoločenských a športových aktivít, ktoré organizuje mesto Košice alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- platí zákaz všetkých školských exkurzií, zájazdov, výletov a akcií s vyššou koncentráciou detí
- platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb.
 
Všetky tieto zákazy sú určené pre orgány a úrady samosprávy, organizácie zriadené mestom Košice a organizátorov akcií, ktoré organizuje mesto.

Školy musia mať dostatok hygienických a dezinfekčných prostriedkov

Mesto Košice zároveň už predtým vydalo viaceré pokyny a odporúčania pre svoje školy a školské zariadenia ako je napr. zabezpečenie dostatočného množstva umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie. Keďže mesto Košice je najväčším školským úradom na Slovensku, v prípade, ak by došlo k dočasnému zatvoreniu škôl, nariadil Polaček oddeleniu školstva magistrátu, aby preverilo možnosť vzdelávať sa elektronicky v domácom prostredí.


Zamestnanci mesta a školských zariadení, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, musia s ohľadom na vlastný zdravotný stav rešpektovať pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR. Vedenie mesta Košice je už niekoľko týždňov v nepretržitom kontakte s košickou pobočkou RÚVZ. Pre lepšie informovanie obyvateľov mesta sú pravidelne zverejňované informácie o koronavíruse na webstránke mesta Košice.

 
Opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu prijali aj viaceré mestské podniky
DPMK od utoroka zabezpečilo aj zvýšenú dezinfekciu prostriedkov MHD. Ďalšie preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu zabezpečujú aj ďalšie mestské podniky. Knižnica pre mládež mesta Košice musí napr. obmedziť zhromažďovanie detí v priestoroch knižnice na maximálne jednu triedu.

Vlastné protiepidemické opatrenia uskutočňuje aj ZOO, Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice a Správa mestskej zelene. Riaditelia BPMK a K13 – Košické kultúrne centrá dostali pokyn, aby usmernili všetkých prenajímateľov a usporiadateľov podujatí vo svojich priestoroch, aby obmedzili aktivity, pri ktorých sa koncentruje väčší počet ľudí a takisto vo vlastnej réžii zabezpečili aj potrebné preventívne opatrenia. 
 
Zamestnanci magistrátu už absolvovali školenie o koronavíruse, ďalšie sú v pláne
Zamestnanci magistrátu absolvovali koncom týždňa školenie o tom ako sa správať v zdravotne rizikovom prostredí. Na ďalšie školenia a šírenie dôležitých informácií plánuje mesto využiť Audiovizuálne centrum K13, ktoré prevádzkuje aj mestskú televíziu TelKE.
 
Okrem toho vedenie mesta odporúča každému Košičanovi priebežne sledovať všetky informačné kanály mesta a webstránku Úradu verejného zdravotníctva.


"Z úrovne mesta môžeme prijímať len preventívne opatrenia do doby, kým príslušné úrady nevydajú pokyn na vyhlásenie mimoriadnej situácie  na celom Slovensku. Mesto však môže obmedziť kultúrne a spoločenské akcie, na ktorých sa podieľa. Z tohto dôvodu som navrhol, aby sme v spolupráci s RÚVZ a Audiovizuálnym centrom K13 našli spôsob, ako čo najviac zmierniť riziká pre našich zamestnancov a zároveň distribuovať dôležité informácie širšiemu publiku,” dodal primátor.