Mesto Košice sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu SMART CITY Košice

Mesto košice sprístupňuje na verejné pripomienkovanie od 21.7.2020 do 3.8.2020 štúdiu uskutočniteľnosti projektu SMART CITY Košice, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutým oblastiam verejnej správy.
 
Projekt Moderné technológie – Smart Cities integrované do Verejného osvetlenia je určený pre samosprávu mesta, ktorý prostredníctvom zavedenia moderných technológií má zabezpečiť zjednodušenie manažmentu a zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejnom osvetlení a zaviesť monitorovanie environmentálnych ukazovateľov. Benefitom tohto projektu bude rozšírenie technológie manažmentu verejného osvetlenia, ktorej následkom bude zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie kvality osvetlenia. Zavedením novej technológie budú rozšírené možnosti aj pre občanov mesta, ktorý budú prostredníctvom webu informovaný o stave ovzdušia, budú mať prehľad o umiestnení riadených svietidiel aj meteo staníc a budú mať možnosť prostredníctvom aplikácie nahlásiť poruchu na verejnom osvetlení. Ďalšou novou technológiou bude zavedenie kamerového systému využívajúc sieť verejného osvetlenia.
 
Projekt je zameraný na riešia v oblasti verejného osvetlenia, ktoré prináša najväčší potenciál budovania a využitia moderných technológií. Aktivity projektu pozostávajú z viacerých cieľov, ktoré možno zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

  1. Vymeniť nezmodernizované svietidlá za nové s energeticky efektívnejším svetelným zdrojom a zariadením pre manažment svietidla IoT, čo zvýši inteligenciu mesta (väčšie pokrytie)

  2. Vymeniť nezmodernizované rozvádzače verejného osvetlenia za nové, ktoré budú pripojené na vzdialený dispečing využívajúc verejné siete GSM a Internet.

  3. Zjednotiť systém riadenia verejného osvetlenia nastavením jednotného harmonogramu zapínania a vypínania osvetlenia a tiež regulácie intenzity osvetlenia.

  4. Výmenou nezmodernizovaných častí sústavy verejného osvetlenia rozšíriť informačnú prenosovú sieť

  5. Pripojiť 10ks lokálnych environmentálnych staníc pre snímanie stavu a parametrov ovzdušia, teploty, vlhkosti, osvetlenia, prachu, UV žiarenia a pod.

  6. Zaviesť kamerový systém kamerami - integrovanými do svietidiel VO v počte 10ks.

Na pripomienkovanie verejnosti slúži dokument -  Formulár na pripomienkovanie, ktorý je potrebné po vyplnení zaslať  na e-mailovú adresu pripomienky@kosice.sk v termíne do 03.08.2020
 
Štúdia uskutočniteľnosti a TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.