Prejsť na obsah

Mesto Košice sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu SMART CITY Košice

Mesto košice sprístupňuje na verejné pripomienkovanie od 21.7.2020 do 3.8.2020 štúdiu uskutočniteľnosti projektu SMART CITY Košice, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutým oblastiam verejnej správy.
 
Projekt Moderné technológie – Smart Cities integrované do Verejného osvetlenia je určený pre samosprávu mesta, ktorý prostredníctvom zavedenia moderných technológií má zabezpečiť zjednodušenie manažmentu a zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejnom osvetlení a zaviesť monitorovanie environmentálnych ukazovateľov. Benefitom tohto projektu bude rozšírenie technológie manažmentu verejného osvetlenia, ktorej následkom bude zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie kvality osvetlenia. Zavedením novej technológie budú rozšírené možnosti aj pre občanov mesta, ktorý budú prostredníctvom webu informovaný o stave ovzdušia, budú mať prehľad o umiestnení riadených svietidiel aj meteo staníc a budú mať možnosť prostredníctvom aplikácie nahlásiť poruchu na verejnom osvetlení. Ďalšou novou technológiou bude zavedenie kamerového systému využívajúc sieť verejného osvetlenia.
 
Projekt je zameraný na riešia v oblasti verejného osvetlenia, ktoré prináša najväčší potenciál budovania a využitia moderných technológií. Aktivity projektu pozostávajú z viacerých cieľov, ktoré možno zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

  1. Vymeniť nezmodernizované svietidlá za nové s energeticky efektívnejším svetelným zdrojom a zariadením pre manažment svietidla IoT, čo zvýši inteligenciu mesta (väčšie pokrytie)

  2. Vymeniť nezmodernizované rozvádzače verejného osvetlenia za nové, ktoré budú pripojené na vzdialený dispečing využívajúc verejné siete GSM a Internet.

  3. Zjednotiť systém riadenia verejného osvetlenia nastavením jednotného harmonogramu zapínania a vypínania osvetlenia a tiež regulácie intenzity osvetlenia.

  4. Výmenou nezmodernizovaných častí sústavy verejného osvetlenia rozšíriť informačnú prenosovú sieť

  5. Pripojiť 10ks lokálnych environmentálnych staníc pre snímanie stavu a parametrov ovzdušia, teploty, vlhkosti, osvetlenia, prachu, UV žiarenia a pod.

  6. Zaviesť kamerový systém kamerami - integrovanými do svietidiel VO v počte 10ks.

Na pripomienkovanie verejnosti slúži dokument -  Formulár na pripomienkovanie, ktorý je potrebné po vyplnení zaslať  na e-mailovú adresu pripomienky@kosice.sk v termíne do 03.08.2020
 
Štúdia uskutočniteľnosti a TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.