Prejsť na obsah

Mesto ponúkne v dražbe dva byty v centre

Mesto Košice vyhlásilo na stredu 26. októbra 2005 dve dražby nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice.

Prvá dražba sa uskutoční o 9.00 hod. a opakovane v nej bude ponúknutý byt č. 2 a byt č. 5 ako jedna bytová jednotka v bytovom dome na Južnej triede 5, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku.Obhliadka bytu sa uskutoční 13. a 18. októbra o 9.00 hod. Najnižšie podanie pri dražbe tejto nehnuteľnosti bolo stanovené na 938 tisíc korún, dražobná zábezpeka na 95 tisíc korún.

Druhá dražba sa uskutoční o 9.15 hod. a jej predmetom bude byt č. 8 v bytovom dome na Kováčskej 69, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku. Obhliadka bytu je možná 13. a 18. októbra 2005 o 10.00 hod. Najnižšie podanie je 720 tisíc korún, dražobná zábezpeka 72 tisíc korún.

Obidve dražby sa budú konať na magistráte, minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť, je v obidvoch prípadoch päťtisíc korún.Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou zápisnicou JUDr. Daniela Kováčová, Notársky úrad, Žižkova 6, Košice.

Miesto konania: zasadačka Magistrátu mesta Košice č. 208/D, 2. poschodie

Zápis účastníkov na dražbu sa uskutoční pred jej otvorením v čase od 8.00 hod.

Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 5 000,- Sk.