Mesto s Euroviou zabezpečia a dajú osadiť lavičky v prístreškoch pre cestujúcich na Triede SNP

Róbert Šinály: „Robíme všetko preto, aby sme celé dielo odovzdali investorovi koncom augusta"

Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate sa dostala do záverečnej fázy prác na stavbe. Modernizuje totiž už posledné úseky – okružnú križovatku „Moldavská", a úsek od križovatky po Steel arénu. Modernizácia tratí v týchto úsekoch sa však na rozdiel od predchádzajúcich asi najviac dotýka nevyhnutných zmien v organizácii dopravy. Na dnešnom (24. 4. 2018) štatutárnom kontrolnom dni za účasti viceprimátora mesta Martina Petruška, riaditeľa košického magistrátu Pavla Lazúra a zástupcov novinárskej obce o postupe prác informoval generálny riaditeľ zhotoviteľa diela (EUROVIA SK), Róbert Šinály.

Podľa jeho slov, na modernizácii okružnej križovatky pracujú už tretí týždeň.

„Máme vytrhané všetky električkové koľajnice a demontované aj všetky pôvodné objekty. Aktuálne robíme na preložkách inžinierskych sietí, napríklad plynovodu, vložkujeme jestvujúcu kanalizáciu, pracujeme na kábelovodoch. V trase na Moldavskej ceste od Steel arény máme už takisto poprekladané siete, robíme kábelovody, sú tam vybúrané všetky pôvodné konštrukcie, pripravujeme sa na realizáciu nových konštrukčných vrstiev a položenie nového koľajového lôžka. Práce napredujú v súlade s harmonogramom. Rád by som poďakoval nielen naším ľuďom, ktorí do týchto prác dávajú naozaj všetko, ale tiež spolupracujúcim orgánom, či už štátnej správy, alebo tým, ktorí vydávajú rôzne povolenia, za promptnosť a ústretovosť s akou pristupujú k tejto stavbe. Robíme všetko preto, aby sme mohli celé dielo odovzdať investorovi (Mesto Košice) koncom augusta," uviedol R. Šinály.

Viceprimátor mesta netajil radosť z týchto informácií, pochválil čulý ruch na stavbe kde podľa R. Šinályho robí každý deň 150 až 250 ľudí, pracujú na turnusy, v predĺžených pracovných zmenách, mnohí z nich aj cez víkendy. Eurovia má totiž enormný záujem na tom, aby práce ukončili čo najskôr, a obyvatelia mesta tak museli znášať rôzne obmedzenia, vrátane dopravných, čo najkratšiu možnú dobu.

„Každým dňom je naozaj čoraz viac vidieť, že stavba sa nám hýbe, ja sa chcem poďakovať všetkým Košičanom, všetkým vodičom za trpezlivosť. Modernizujeme posledný stavebný úsek, samozrejme, v súvislosti s týmto stavebným ruchom a práve okružnou križovatkou sú spojené aj isté dopravné obmedzenia. Myslím si ale, že s pomocou kolegov, napríklad pána dopravného inžiniera Pavla Titla a všetkých ďalších zainteresovaných sme to nastavili tak, že sa to dá zvládnuť. Takisto sa chcem veľmi pekne poďakovať aj spoločnosti Eurovia, ľudia v meste majú možnosť každý deň vidieť ako stavba žije, ako sa na nej robí. Ostáva nám už iba vydržať do konca augusta, osobne verím tomu, že na konci letných prázdnin budeme mať hotový aj tento posledný stavebný úsek. Sme tu všetci na poslednom stavebnom objekte, ale v dnešný deň by som sa chcel ešte venovať aj predchádzajúcemu, Terase. Mám totiž v súvislosti s Triedou SNP ešte nejaké požiadavky na zhotoviteľa diela," zdôraznil M. Petruško.

Požiadal zástupcov Eurovie o vyčistenie priestoru zmodernizovaného koľajiska na Triede SNP od kamienkov, a tiež aby dali do poriadku električkové zastávky tak ako majú byť. M. Petruško sa na základe podnetov od ľudí zaujímal, či a kedy budú na Triede SNP namontované lavičky na sedenie aj v prístreškoch pre cestujúcich, kde doposiaľ chýbajú. Najmä pri „novej nemocnici", alebo pri kine Družba. R. Šinály prisľúbil, že všetky požiadavky investora vyriešia k čo najväčšej spokojnosti Košičanov.

Okrem iného, novinári sa M. Petruška napríklad pýtali na priechody pre chodcov v okolí modernizovanej križovatky, kde ich bolo pôvodne naplánovaných viac ako ich nakoniec bude.

„Čo sa týka priechodov pre chodcov, s týmito otázkami sme sa stretávali ja na „Terase". Ako iste viete, pri projektovaní stavby bola na prvom mieste predovšetkým bezpečnosť detí, seniorov. Projekt komunikovaný aj na úrovni krajského dopravného inšpektorátu, ktorý veľmi dbá na tieto veci, bol nastavený tak, aby priechody boli najmä v častiach so svetelnou signalizáciou, aby bezpečnosť ľudí bola maximálna. Znamená to, že aj v úseku okružnej križovatky to bude takto korešpondovať. Nerobíme tu veci podľa vlastnej vôle, ale podľa zadefinovaní relevantnými inštitúciami, ako to máme celé urobiť. Vníma aj ja, keď chodím po „Terase", že sa niektoré priechody zrušili. Oplatí sa ale určite prejsť niekoľko metrov ďalej, prejsť cez priechod pre chodcov a mať tú bezpečnosť. Ide nám naozaj predovšetkým o bezpečnosť ľudí," reagoval M. Petruško.

Napriek tomu že Mesto Košice včas zverejnilo na svojej webovej stránke informácie o tom, ako bude organizovaná doprava v meste po uzavretí okružnej križovatky „Moldavská" i úseku po Steel arénu sa niektorí Košičania pýtajú, kadiaľ vedú obchádzkové trasy.

Podľa Ing. Pavla Titla, pre vodičov motorových vozidiel sú prejazdné v jednom jazdnom pruhu iba smery z Triedy SNP na Moldavskú vpravo smer OC Optima, z Moldavskej od Optimy vpravo smer Alejová. Vjazd do okružnej križovatky a prejazd križovatkou je úplne zrušený zo smeru Moldavská od centra, a z Alejovej od Železníkov. P. Titl odporúča motoristickej verejnosti pri jazde zo smeru od Rožňavy do centra Košíc použiť náhradnú trasu s odbočením vpravo v mimoúrovňovej križovatke Červený rak (pod Optimou) s prejazdom rýchlostného obchvatu po križovatku VSS, na ktorej môžu odbočiť vľavo, a pokračovať po Južnej triede v smere do centra mesta.

Zo smeru Alejová na Terasu je viacero možností. Odbočenie na križovatke Alejová – Gemerská k OC Cassovia a po ulici Pri prachárni okolo Nay a Merkury Market prejsť na rýchlostný obchvat Červený rak, s pokračovaním cez mimoúrovňovú križovatku Červený rak rovno po Myslavskej ceste, a po Triede KVP na most Moskovská, ďalej na Toryskú ulicu v smere k Magistrátu mesta Košice. Zo smeru od centra mesta (Štúrova, Steel aréna) pre smer Rožňava (U. S. Steel a letisko) vedie optimálna trasa po Toryskej a Moskovskej až na Sídlisko KVP, s pokračovaním po Triede KVP okolo Luníka IX ku križovatke Červený rak (pod Optimou), s možnosťou pokračovať rovno po rýchlostnom obchvate v smere na križovatku VSS, respektíve s ďalšou možnosťou odbočiť vpravo smer Rožňava.