Prejsť na obsah

Mesto sa chce vyrovnať so stopami tuhej zimy

Výjazdná skupina (zoradená do kolóny v ktorej nechýbali ani vozidlá novinárov) vedená námestníkom primátora Eugenom Čuňom, vyrazila na okružnú jazdu mestom, po uliciach Moskovská, Watsonová, cez Námestie Maratónca Mieru, po Rastislavovej, Jantárovej, Slaneckej, Lomonosovej späť do centra mesta, kde sa stretli so zastupujúcim primátorom mesta Košice Františkom Knapíkom a novinármi. Dojmy boli čerstvé aj silné. Aj keď na trase kontrolná skupina na nič mimoriadne nenarazila, predsa len stav komunikácií veľmi netešil. Výtlky v asfalte a množstvo neodstráneného posypového materiálu tvári mesta na kráse nepridávali. Opravy a čistiace práce však napredovali plynulo, v teréne nechýbali ani pracovné čaty a čistiace mechanizmy. Štedré jarné slnko však odhalilo mnoho znečistených zákutí, prekvapujúco aj v samotnom centre mesta, v blízkosti staromestského miestneho úradu. „Na starosti máme takmer sedemsto kilometrov ciest a chodníkov, čo predstavuje 4 milióny metrov štvorcových plochy, je sa čo obracať,“ vysvetľoval hlavný inšpektor komunikácií mesta Košice Ing. Václav Kohoutek. Obhliadka košických ulíc nepotešila ani riaditeľa magistrátu RNDr. Milana Sabola: „Budeme sa musieť intenzívnejšie zaoberať problémom koordinácie prác všetkých zainteresovaných firiem a zodpovedných ľudí pri odstraňovaní nedostatkov.“ Zastupujúci primátor mesta Košice František Knapík si už v predstihu obzrel najmä zákutia, komunikácie a objekty starého mesta v historickom jadre, na ktorých čistote a údržbe sa bude musieť ešte veľa urobiť. „V podobných kontrolných akciách priamo v uliciach mesta budeme pokračovať,“ zdôraznil Fr. Knapík, „zima bola tuhá a dlhá, ale na tvári mesta by sa to nemalo negatívne odzrkadliť.“ Aj keď nie je vždy jednoduché operatívne odstraňovať nedostatky, vedenie mesta je odhodlané urobiť všetko pre to, aby sa nevyhnutné opravy komunikácií urobili čo najskôr a ulice i verejné priestranstvá zaskveli s blížiacimi slnečnými dňami čisté, v plnej kráse.
Tibor Ičo
Foto: autor