Prejsť na obsah

Mestská rada s bohatým programom

Informácia zastupujúceho primátora mesta Košice Františka Knapíka o jeho činnosti, koncepcia rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta do roku 2010, zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení, plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva, či odpredaj nehnuteľností majetku mesta... to sú niektoré zo závažných tém, ktorými sa bude zaoberať zajtrajšia (2. 2. 06) Mestská rada v Košiciach.