Ministerskí úradníci boli spokojní s postupom prác pri modernizácii košických električkových tratí

Ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie košických električkových tratí (MET) sa dnes (18. 1. 2018) uskutočnil aj za účasti pracovníkov riadiaceho orgánu – ministerstva dopravy. O postupe prác na stavbe, plnení časového harmonogramu a iných skutočnostiach, boli informovaní viceprimátorom mesta Martinom Petruškom za investora, a za zhotoviteľa diela Štefanom Bálintom, riaditeľom košického závodu Eurovia SK.

Viceprimátor na úvod kontrolného dňa skonštatoval, že sa stavba realizuje a pokračuje podľa harmonogramu, a mesto Košice je zatiaľ spokojné so stavom akým modernizácia tratí aj napriek niektorým problémom, aké sú na stavbe tak veľkého rozsahu bežné, napreduje.

„Vždy sa nájde niečo čo je treba vyriešiť, a o tom sú aj kontrolné dni, ja chcem ale poďakovať nielen zhotoviteľovi diela, ale aj riadiacemu orgánu za spoluprácu," zdôraznil M. Petruško.

V súvislosti s technickými záležitosťami stavby informoval Š. Bálint, že majú veľmi dobre rozpracovanú celú „Terasu".

„V dvoch úsekoch Triedy SNP máme už asi na deväťdesiatich percentách položené električkové podvaly, dávame koľajnice, na niektorých úsekoch už sú koľajnice v takej výške ako majú byť, robíme trakčné vedenie. Počasie je síce už dva dni také aké je, ale nebráni nám to v práci. Celá stavba je rozpracovaná tak, že zhruba do konca januára by sme chceli mať položené koľajnice, ktoré následne budeme zvárať, nastavovať ich výšku, príde podbíjačka koľajníc. Robíme nástupištia, takže ideme podľa plánu. Tak ako sme už informovali, ďalší uzol, okružnú križovatku na Moldavskej ceste, nemôžeme odstaviť dovtedy, kým po „Terase" nebudú jazdiť električky. Treba ale povedať, že vďaka pomoci mesta i dopravného podniku, už v prvý februárový týždeň uzatvárame úsek od Steel arény po Moldavskú, aby sme tam mohli začať rozoberať koľajnice a všetky súvisiace práce, čiže preložky vody, plynu, kábelovod. Takže urobili sme také opatrenia, aby sme nemuseli čakať až na spustenie električiek po „Terase", ale mohli začať s prácami na Moldavskej skôr, ako sme pôvodne plánovali," uviedol.

Trieda SNP je najrozsiahlejšou časťou stavby modernizácie električkových tratí, prejazdné sú tam už všetky križovatky. Ministerských úradníkov zaujímalo aj to, či celú stavbu ukončí Eurovia podľa plánu, čiže do konca augusta tohto roka.

„Robíme všetko preto, aby to tak bolo. V tejto súvislosti považujeme ako zhotoviteľ diela za vynikajúcu to, že ministerstvo dopravy aj mesto Košice berú túto stavbu veľmi vážne, a keď sa aj vyskytnú nejaké problémy, tak si o nich vzájomne povieme, a hneď ich aj riešime," reagoval Bálint.

Z Triedy SNP sa účastníci kontrolného dňa presunuli do novej meniarne na Popradskej ulici, ktorá bude po ukončení prác napájať energiou práve zmodernizovanú električkovú trať na Triede SNP

„Máme tu dnes návštevu z riadiaceho orgánu, ministerstva dopravy, ktorá kontroluje stav týchto prác, a som veľmi rád, že nielen zhotoviteľ diela, ale aj zástupcovia ministerstva skonštatovali, že práce postupujú podľa harmonogramu. Teší ma aj to, že nám praje počasie, čiže stanovené práce sa mohli a ďalej môžu realizovať aj v týchto zimných mesiacoch. Ďakujem všetkým obyvateľom za pochopenie, aj keď to pri tejto rozsiahlej rekonštrukcii nemajú vždy jednoduché, ale verím, že po jej ukončení budeme mať na ďalšie desaťročia vybudovanú modernú električkovú infraštruktúru," zhodnotil kontrolný deň viceprimátor.