Prejsť na obsah

Mobilné drviace zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - doručenie zámeru posudzovanej činnosti