Prejsť na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť - uskutoční sa verejné prerokovanie