Prejsť na obsah

MŠ Hečkova 13, Košice

DEŇ RODINY
Aj v tomto školskom roku sme sa v našej Materskej škole Hečkova 13, stretli spoločne s rodičmi pri príležitosti Dňa rodiny.
Do nedávna sme boli zvyknutí na to, že v najkrajšom období mesiaci roka – v máji sa pri príležitosti Dňa matiek vzdávala úcta ženám – matkám.
Možno práve zvedavé otázky našich detí: „Prečo svoj sviatok neoslavujú aj ockovia?" nás priviedli k rozhodnutiu, že pozveme na slávnosť oboch rodičov.
Deti sa rodičom za ich lásku, starostlivosť a všetok čas, ktorý sa im od rodičov dostáva každý deň poďakovali tým, čo vedia najlepšie. Predstavili sa „kyticou" piesní a tancov.
Za ich krásne predstavenie bolo pre ne pripravené veľké prekvapenie.
Do materskej školy zavítal ROBOTRON z ďalekej budúcnosti. Deti mali možnosť priameho kontaktu s touto elektronickou „ hračkou", ktorú ovláda človek z tela tohto robota.
Opäť sme sa utvrdili v tom, že každý jeden úsmev od detí, pozitívna reakcia od rodičov je tým najväčším poďakovaním pre nás pedagógov a zárukou toho, že naša práca s deťmi a pre rodinu má význam a posúva nás do organizovania ďalších a ďalších podujatí.

Na záver , riaditeľstvo Materskej školy Hečkova 13, vyslovuje poďakovanie:
1. ZRMŠ za celoročnú spoluprácu pri organizovaní a finančnej pomoci počas všetkých aktivít v materskej škole
2. MÚ a p. starostovi Františkovi Krištofovi za spoluprácu
3. Seller Media Production / Peter Ďurík/ za ozvučenie a sponzoring vystúpenia Divadelnej skupiny z Odesy s ROBOTRONOM
4. Celému kolektívu zamestnancov materskej školy za prípravu a realizáciu všetkých podujatí, počas celého školského roka
5. Rodičom za pomoc počas brigád, prípravu občerstvenia a sponzoring materskej školy počas celého školského roka


Bc. Miriam Kantorová
riaditeľka MŠ