Prejsť na obsah

MŠ Hrebendova 5, Košice

V  dňoch 3. - 20.12.2018 v priestoroch Konferenčného centra Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa konala výstava obrazov, ktoré maľovali deti Materskej školy na Hrebendovej ulici č. 5, Košice. 

Výstava sa konala pri príležitosti hodnotenia ekonomického vývoja SR na základe Ekonomického prehľadu o Slovenskej  republike, ktorý pravidelne v dvojročných intervaloch pripravuje OECD pre každú členskú krajinu. Jedna z dvoch špeciálnych kapitol je zameraná na zlepšenie sociálnej inklúzie Rómov, ktorá bola reflektovaná práve touto výstavou.

Obrazy detí zanechali u účastníkov výstavy pozitívne pocity a sekretariát OECD i členské krajiny Organizácie označili výstavu za veľmi inšpiratívnu. 

Deti potešil pod vianočným stromčekom veľký balík plný výtvarných farieb a štetcov   v hodnote 333 Eur, ktoré boli vyzbierané počas tejto výstavy.

 

Zároveň náš potešila informácie, že jedna z detských malieb bude použitá na titulnú stránku publikácie OECD k SR : Ekonomický prehľad SR.

 

 

Anna Klepáčová, riaditeľka a kolektív MŠ

MŠ Hrebendova 5, Košice