Prejsť na obsah

MŠ Juhoslovanská 4, Košice

Dopravný máj 2018 v MŠ Juhoslovanská 4

Dopravné ihrisko v areáli Materskej školy, Juhoslovanská 4 v Košiciach každoročne otvárame aktivitami dopravnej výchovy, na ktoré pozývame vzácnych hostí: deti a pani učiteľky z materských škôl na sídlisku Ťahanovce a príslušníkov PZ SR.

Aj v tomto roku sa dňa 09. 05. konala dopravná beseda s príslušníkmi Policajného zboru SR z obvodného oddelenia PZ Košice – Ťahanovce, 10.05. dopoludnia sa uskutočnil III. ročník súťaže Dopraváčik – Vševedko, ktorej sa zúčastnilo 42 súťažiacich predškolákov z okolitých materských škôl.

Deti súťažili v jazde na bicykli, slalome na kolobežke, kotúľaní pneumatiky a vedomostných disciplínach - znalosti dopravných značiek, dopravných prostriedkov a základných pravidiel správania sa chodcov a cyklistov v doprave. Deti poznali bezpečnostné prvky a výbavu cyklistu a správne zostavili dopravné hlavolamy.

Ceny s dopravnou tematikou pre každú materskú školu aj pre súťažiacich, boli zakúpené aj vďaka finančnému príspevku MČ sídlisko Ťahanovce, za ktorú bol súťažiacich pozdraviť zástupca starostu Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
Rovnakú súťaž absolvovali 11.05. dopoludnia všetky deti našej MŠ. Dňa 14.05. divadlo Slniečko zabavilo a poučilo deti divadelným predstavením Cesta nie je ihrisko. Nasledujúce dni bolo naše dopravné ihrisko plné detí z našej a tiež okolitých materských škôl, ktoré si zlepšovali svoje zručnosti v jazde na bicykli a kolobežke a upevňovali pravidlá správania sa v doprave. Pani učiteľky na školskom dvore zorganizovali súťaže: Najdlhší vláčik, Kreslenie dopravných prostriedkov na asfalt a pod.

V spolupráci s nadáciou Pontis bude 08.06. na školskom dvore vytvorená nová dopravná pomôcka pre deti – vonkajšia autodráha.

Ing. Marcela Šterbáková