Prejsť na obsah

MŠ Kežmarská 46

Športová olympiáda materských škôl v MČ Košice - Západ

 

Dňa 28.05.2019 sa v telocvični Zakladnej školy Kežmarská 28, Košice uskutočnilo 4. obvodné kolo športovej olympiády materských škôl v obvode Košice – Západ.

Materské školy Bernolákova, Humenská, Hronská, Ipeľská, Kežmarská, Moldavská, Muškátová, Nešporova, Šafárikova, Trebišovská a Zuzkin park zrealizovali školské kolá a na základe výsledkov vybrali a zostavili 6-členné družstvá, ktoré súťažili v disciplínach:

  1. Skok do diaľky z miesta, 2. Beh - dievčatá 15 m, chlapci 20m, 3. Beh cez prekážky na 10m,
  2. Hod do diaľky z miesta tenisovou loptičkou.

Organizátori športovej olympiády: riaditeľka Materskej školy Kežmarská 46, Košice Ing. Svetlana Nováková a riaditeľka Základnej školy Kežmarská 28, Košice RNDr. Milena Kačmarčiková privítala deti a hostí.  Starosta MČ Košice – Západ Mgr. Marcel Vrchota otvoril športovú olympiádu, prihovoril sa malým športovcom a zaželal im veľa športových úspechov.

            Počas súťaženia vládla veselá športová nálada, deti sa navzájom povzbudzovali a podporovali pri podávaní vynikajúcich výkonov. Po skončení športovej olympiády bolo vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Každý športovec získal medajlu, diplom, loptu a veľa darčekov, ktoré venovali sponzori: Mesto Košice, MČ Košice-Západ, Olympijský klub Košice, AQUA PRO EUROPE, a.s..

 

Košice 28.5.2019                                                                              Ing. Svetlana Nováková                                                                                                                      riaditeľka MŠ