Prejsť na obsah

MŠ Palárikova 22, KE

Detský spevácky zbor Materskej školy, Palárikova 22, Košice „Speváčik“ pod vedením pani učiteliek Viery Schiedovej a Mgr. Petry Badaničovej sa zapojil do súťaže Košice Star 2023 organizovanej Centrom voľného času Košice. Účasť v 8. kategórii – Spevácke zbory nebola vekovo ohraničená a najmladší speváci kategórie prekvapili všetkých prítomných. 

Prepojené detské piesne „Kohútik a Pes“ zaspievali formou kanónu bezchybne a výkon detí predškolského veku ohúril aj prítomnú odbornú porotu.

A tak sa najmenší a najmladší súťažiaci stali víťazmi, keď pri vyhlasovaní finálových výsledkov získali

  1. miesto v súťaži Košice Star 2023 v kategórii Spevácke zbory.

 

G R A T U L U J E M E !

Spracovala: Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka MŠ